De 5 grootste mythen over zelfmoord

1. Zelfmoord komt vrij weinig voor.
Onjuist. Wereldwijd zijn er meer zelfmoorddoden dan doden door ongevallen of moorden.
2. Mensen plegen vaak zelfmoord om rationele redenen.
Onjuist. Psychiaters stellen dat 90 procent van de zelfmoordgevallen aan een psychische stoornis lijdt en daarom zelfmoord pleegt.
3. De meeste mensen plegen zelfmoord rond Kerstmis.
Onjuist. De meeste mensen plegen zelfmoord in de zomer.
4. Zelfmoord is altijd een daad uit individuele wanhoop.
Onjuist. Het kan ook zijn dat iemand door een andere zelfmoord wordt geïnspireerd. Zo is uit onderzoek gebleken dat het aantal zelfmoorden stijgt zodra er een zelfmoordmelding in de media is gedaan.
5. Mensen plegen vaker zelfmoord in tijden van oorlog.
Onjuist. In tijden van oorlog trekken mensen juist dichter naar elkaar toe en hebben steun aan elkaar.

Bron(nen):   Psychology Today