Wanhopige Yezidi-vrouw: ‘ik ben al 30 keer verkracht en het is nog niet eens lunchtijd’

Een jonge Yezidi-vrouw zou Koerdische Peshmerga-strijders telefonisch hebben gesmeekt om het bordeel waar ze samen met andere seksslaven gevangen wordt gehouden, te bombarderen. Volgens een Koerdische activist zou ze hebben gezegd: 'Als je weet waar we zitten, alsjeblieft bombardeer ons... er is hierna geen leven meer. Ik pleeg hoe dan ook zelfmoord. Ik ben dertig keer verkracht en het is nog niet eens lunchtijd. Ik kan niet meer naar het toilet van de pijn.' De vrouw zou begin augustus ergens in West-Irak gevangen zijn genomen. Afgelopen week bevestigden de VN dat duizenden Yezidi's op gruwelijke wijze door IS zijn afgeslacht. Onderzoekers concluderen op basis van alle meldingen van aanvallen dat het gaat om meer dan 5.000 doden. Vijf- tot zevenduizend Yezidi-vrouwen zijn gevangen genomen door de terreurgroep en verkocht als slaaf of aan jihadisten gegeven als concubine.

Bron(nen):   Daily Mail      

78 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Burgermans

  Roven, moorden, verkrachten: wat een afschuwelijk geloof is de zuivere islam toch!

  • vandehoedenderand

   Dus de overgrote meerderheid van de moslims in ons land hangt niet de zuivere islam aan? Goed om te weten. Anders zouden we om de minuut een aanslag moeten hebben hier.

   Het is een beetje een jijbak, maar onlangs wees u mij erop dat veel christenen zich niet strikt aan de bijbel houden. Dat wist zelf ook al wel. En ik weet dat moslims veel koranvaster zijn (en dat is bijzonder ergerlijk), maar van de miljoen moslims in ons land hebben grofweg… 1 miljoen niets met IS. De meeste slachtoffers van IS/islamitisch terrorisme zijn andere moslims.

   Dus als ik roeptoeter dat de bijbel homohaat bevordert, slavernij goedkeurt en bomvol nonsens staat, is dat eigenlijk niet zo heel veel anders dan wat u nu ook doet.

   Oh, en ik haat IS net zo goed als u. Daar niet van. Wortel en tak. Heb het al vaker gezegd. En ik heb van alle religies het minste met de islam. Zonder twijfel. Maar u gooit nu alles wel erg makkelijk op één hoop.

   Het zuivere christendom staat ook vol haat en geweld. Het OT is onderdeel van het christendom. De heer zegt het zelf. Meerdere keren.

   (in antwoord op Burgermans)
   • Burgermans

    Aan de vruchten herkent men de boom:
    Islam: corruptie, onderdrukking, geweld
    Christendom: mensenrechten, verdraagzaamheid, naastenliefde

    (in antwoord op vandehoedenderand)
    • Desperanto

     Verdraagzaamheid en naastenliefde? Ver te zoeken, ook in veel christelijk landen.
     Het kan geen toeval zijn dat de meest seculiere landen ook de landen zijn waar je het beste kunt wonen.
     Universele humanistische normen en waarden is wat we nodig hebben ipv dwingelandij uit een sprookjesboek

     (in antwoord op Burgermans)
     • Calhoun84

      Theocratien zijn nooit fijn om te wonen maar dat geldt voor elke autocratie. Democratische landen zijn het fijnst om te wonen. Ik denk dat dat de lading beter dekt aangezien de meeste seculiere landen nog steeds een gelovige meerderheid hebben.

      (in antwoord op Desperanto)
     • Wim Boon

      Het Rusland van Stalin, Hitler Duitsland, Noord-Korea en China zijn de meest seculiere landen aller tijden. Was het daar het beste om te wonen??? Denk eens na man.
      Humanistische normen en waarden zijn slechts afgekloven christelijke normen en waarden verkondigd door geseculariseerde Calvinisten en Jezuïeten. Dezelfde schijnheiligheid, echter verkondigd door leeghoofden. Erasmus zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou zien wat er van zijn humanisme is terecht gekomen en wat voor mensen thans humanist pretenderen te zijn.

      (in antwoord op Desperanto)
     • Desperanto

      O jee daar komen we weer met het riedeltje Hitler, Stalin etc. Hitler was niet seculier, Gott mit uns, was het devies en atheïsten stonden op de lange lijst met ongewenste personen.
      De christelijke normen en waarden zijn slechts afgekloven normen en waarden van oudere beschavingen. Zoals de hele bijbel een uit andere religies bij elkaar geraapt geheel is.

      “Lees de bijbel, er staat niet wat er staat”, lijkt het motto van veel gelovigen te zijn.
      Pluk er uit wat in de kraam te pas komt, de rest is of “uit z’n verband gerukt” of niet meer van toepassing want Jezus heeft de wet vervuld (kunnen we ook af van de zondagsrust of niet?)

      (in antwoord op Wim Boon)
     • Calhoun84

      Toch de Bijbel maar eens bestuderen in plaats van alleen lezen?

      De wet is inderdaad vervuld en wij hoeven de Sjabbat niet meer te vieren (of dat nu op zaterdag of zondag is). In de brief aan de Romeinen geeft Paulus ook aan dat het aan een ieder zelf is of wij de Sjabbat in ere houden of niet. Het is niet verplicht. De Sjabbat werd aan Israël gegeven, niet aan de kerk.

      “De een beschouwt bepaalde dagen als een
      feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen
      overtuiging volgen.” Romeinen 14

      (in antwoord op Desperanto)
     • Desperanto

      Aha, nou ja dan hebben in het verleden veel christenen de keuze gemaakt om zich voor wat betreft het vermoorden van andersgelovigen wél aan de wet te houden.

      De sjabbat werd aan Israël gegeven, niet aan de kerk. Maar is het convenant niet voor eeuwig gesloten?
      En de kerk. Welke kerk?

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      De kerk als het lichaam van Christus (Efeziërs 1:22-23, NBV). Het lichaam van Christus bestaat uit allen die geloven in Jezus (2 Korintiërs 12:12-30). Met de kerk bedoel ik dus een ieder die Christus volgt. Geen gebouw of denominatie. En welk convenant bedoeld u als eeuwig? Gods eeuwig verbond met het Joodse volk of het oude verbond waar christenen naar refereren?

      Dat er christenen zijn die zich niet als christen gedragen zal ik niet ontkennen. Dat lijkt mij ook niet relevant wanneer wij het over de boodschap van de Bijbel hebben. Dat zonde voorkomt bij gelovigen leert de Bijbel ons ook op meerdere plaatsen.

      Matteüs 5:18-19: te lang om hier neer te zetten. http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/jezusoudetestamentvervult.htm

      (in antwoord op Desperanto)
     • Advent

      Dat is nooit toegestaan geweest! Maar Rome houdt zich niet aan de Bijbel, want de Paus heeft hun het recht gegeven om te vermoorden. Hij beloofde zo hun het eeuwige leven. Dat wordt nu nog steeds beweerd o.a. door aflaten, pelgrimstochten en het aanbidden van heiligen i.p.v. God.

      (in antwoord op Desperanto)
     • Desperanto

      Matteüs 5:18-19
      18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

      19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze
      geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel
      in hoog aanzien staan.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Advent

      Wat betreft de wet en het eeuwig verbond, heb je voor mij een goed punt, aangezien;

      1)Jezus zelf de wet heeft ingesteld, met zijn vingers geschreven in de (tafels) tien geboden en ze gehouden. Hij was tenslotte een jood, uit het geslacht van David.

      2)Hij slechts heeft vervuld wat er over hem geschreven is als Messias en niet de wet heeft afgeschaft! (http://www.allabouttruth.org/dutch/messiaanse-profetie.htm)

      3)Als Jezus de wet zou willen afschaffen, was de wet niet meer belangrijk geweest, ook voor zijn apostelen/discipelen en zij geven het tegenovergestelde aan;

      Volgens Paulus, (hoewel hij erg onduidelijk kan zijn);
      Rom 3:31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

      Johannes;
      1 Johannes 3:4 Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet.

      4) Wanneer er aan Jezus gevraagd wordt, hoe naar de hemel te kunnen (Rijke man in Mat. 19) geeft hij een referentie naar de tien geboden, behalve de sabbat, maar….

      Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. 28 Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.
      Zie ook Exodus 31:16; Jesaja 58:13,14; Jesaja 66:22,23

      Lijkt het er in deze teksten op of Jezus gekomen is om de wet af te schaffen? Hier nog enkele;
      Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

      1 Johannes 2:3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

      Betekent dit dat we de gehele wet moeten houden om naar de hemel te mogen, neen… Jezus, onze God, Hij is gestorven voor onze zonden, dankzij zijn genaden en ons geloof in hem zijn we behouden! Dit betekent nog niet dat, eenmaal hebben geaccepteerd dat Hij bestaat, we voorbestemd zijn om gered te worden, volgens Jakobus 2:14-26.

      Wat betreft de verschillen tussen het christendom en islam, is het vooral duidelijk wat betreft de liefde naar de medemens (gelovig of niet), die uit onze evangelie blijkt en volgens de islam lijkt een hele andere boodschap gegeven te worden;

      De laatsten woorden volgens het boek van Mohammed op zijn sterfbed;
      Bukhari 1.427: “Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten”.
      http://www.answering-islam.org/Silas/demons.htm

      Het christendom zegt;
      Rom 12:4 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.

      Informatie over waarom hij deze woorden heeft gesproken, worden gespeculeerd in dit fragment;
      http://www.youtube.com/watch?v=j7hAfVaEaLQ.

      (in antwoord op Desperanto)
     • Karel Kritisch

      Hilter was geen christen hoor. Ja van huis uit. Hij geloofde in sociaal darwinisme dus je kunt hem beschouwen als atheïst. Atheïsten stonden niet op de lijst ongewenste personen hoor, dat heb je zelf verzonnen.

      Alhoewel de nazi’s (top) het niet goed voor hadden met de kerk was Duitsland wel een christelijk land vandaar de verwijzingen tot God.

      Je begrijpt niets van de bijbel, het is geen Ikea instructie.

      (in antwoord op Desperanto)
     • Karel Kritisch

      Oh en door wat zijn de universele humanistische normen en waarden ook alweer sterk beïnvloed? Juist, de joods-christelijke waarden en normen…

      (in antwoord op Desperanto)
     • Burgermans

      Het is ook geen toeval dat alle seculiere landen Christelijk zijn.

      (in antwoord op Desperanto)
   • Wim Boon

    Je bent zeer slecht op de hoogte en hebt de Bijbel evenmin gelezen als de Koran anders zou je niet zulke onzin uitkramen. Hoe kan je in hemelsnaam beweren dat het “zuivere Christendom” (wat dat ook zou mogen zijn) vol staat met haat en geweld? Wat is dat voor kletskoek? Ga biljarten, hardlopen, je moeder pesten of zoiets, maar bespaar ons alsjeblieft je gekakel.

    (in antwoord op vandehoedenderand)
    • Desperanto

     Lee de bijbel maar eens goed voordat je zelf onzin uitkraamt. Het OT staat vol met moord, verkrachtingen en slavernij, soms zelfs in opdracht van de almachtige zelf.
     Of is het OT niet meer geldig voor gelovigen?
     Of slechts ten dele?
     Wat dan wel en wat niet?
     Het scheppingsverhaal? De zondeval? De zondvloed, waarbij vrijwel de hele wereldbevolking wordt uitgeroeid door god?

     (in antwoord op Wim Boon)
     • Calhoun84

      Het gaat er niet om wat zich afspeelt in het OT het gaat op de opdracht die wij als mens meekrijgen. En die opdracht houdt alles in behalve de opsomming die u geeft.

      Het geweld komt uit de historische boeken van de Bijbel, nogal wiedes dat daar elke vorm van geweld in voor komt. De wetten komen ook uit andere tijden, niet voor niets is God in Zijn menselijke vorm op aarde gekomen.

      (in antwoord op Desperanto)
     • Wim Boon

      Nee beste man, het verschil is dat de Koran heden ten dage beveelt tot moord op Joden, christenen, afvalligen en andere ongelovigen. De Bijbel daarentegen slechts een historisch verhaal aangevuld met het (liefdevolle) Nieuwe Testament. Hedendaagse christenen oproepen tot geweld? Het tegendeel. Als iemand u op de wang slaat keer hem dan de andere wang toe. Je kraamt werkelijk volslagen onzin uit.

      (in antwoord op Desperanto)
     • Windows 8

      “Of is het OT niet meer geldig voor gelovigen?”
      Nou, niet echt nee. Staat er in wat deze moeten doen met ongelovigen zoals in de koran?

      (in antwoord op Desperanto)
     • zo maar iemand

      Jazeker!

      Kill The Witches!

      “Thou shalt not suffer a witch to live. Whoever lieth with a beast shall surely be put to death. He that sacrificeth unto any god, save to the LORD only, he shall be utterly destroyed.” (Exodus 22:18-20)

      Comment

      These verses attest to the power of belief as they led to the slaughter of thousands of defenseless people throughout Europe and the rest of the world.

      Understand that these verses not only authorize the executions but they explicitly command them.

      Verse 18 justified the burning of women in Europe judged as witches. In early America, the Salem witch trials resulted in the deaths of women and men.

      Verse 19 refers to bestiality, a sin considered worthy of death. Christians used verse 20 to justify religious wars, Crusades and the slaughter of unbelievers throughout Europe. And the condemnation of heretics still goes on.

      bron: http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible7.htm

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      “Verse 18 justified the burning of women in Europe judged as witches”
      En wanneer was dit ook alweer?

      (in antwoord op zo maar iemand)
     • zo maar iemand

      De heksenjacht zelf? Gebeurt nu nog steeds hoor. Tanzania, Benin, Zuid-Afrika.

      Of bedoel je het geweld tegen en verkrachting van vrouwen in het algemeen, met de bijbel in de hand? Mooi voorbeeld is Congo; 80% Christelijk; 48 verkrachtingen per uur, 1152 per dag.
      (Waarom weten we daar zo weinig van eigenlijk?)

      (in antwoord op Windows 8)
     • Calhoun84

      Je hebt het steeds over daden van mensen. De stelling was echter, volgens mij, of de Bijbel/Koran oproepen tot vrede, verdraagzaamheid, liefde etc.

      Dan kunt u natuurlijk met een vers uit Exodus komen maar deze regels zijn voor christenen nooit van toepassing geweest aangezien het christendom pas 3 dagen na de kruisiging van Jezus is ontstaan. De Tora is echter wel belangrijk maar dan om het NT te kunnen begrijpen en te interpreteren. De Bijbel leert echter dat wij als mens aan Jezus een voorbeeld moeten nemen en dat wij op Hem moeten lijken. Als je met die insteek de Bijbel leest dan kun je elke willekeurige vers pakken maar de Bijbel leert je dan vrede, liefde en verdraagzaamheid.

      Nog even over Exodus, deze wetten waren relevant voor het Joodse volk in de woestijn waar men geen infrastructuur had. Wat men in de middeleeuwen deed is wederom niet relevant voor de boodschap van de Tora. Regels kunnen voor ons raar, vreemd of fout overkomen maar daarom zijn deze wetten (volgens het christendom althans) ook specifiek aan Mozes gegeven. Een christen kan zich nooit baseren op de wet zonder te kijken wat Jezus over een onderwerp vertelt. Misschien is dan de bekendste zin die Jezus heeft gesproken dan wel “Hij die zonder zonde is…”

      (in antwoord op zo maar iemand)
     • Karel Kritisch

      En leg mij eens uit waarom het niet meer gebeurd op de biblebelt?

      (in antwoord op zo maar iemand)
     • Desperanto

      Ok, dan is dus het verhaal van de zondeval ook niet meer geldig? Was het dus niet nodig voor Jezus om voor onze zonden te sterven?

      En ja het OT staat vol met opdrachten van god om iedereen die zich niet aan hem onderwerpt te vermoorden, verkrachten of tot slaaf te maken.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      en geen kat die zich daar ook mee bezighoudt

      (in antwoord op Desperanto)
     • Karel Kritisch

      Je hebt er duidelijk geen kaas van gegeten.. Het OT zijn verhalende boeken met mythes, poëzie en symboliek. Meerdere lagen. Er staat nergens een oproep dat letterlijk overal uit te voeren. Het verhalen van een specifieke plaats en tijd, met vaak een symbolische lading. Christelijke terreurgroepen die moorden uit geloof zijn vrij zeldzaam..

      (in antwoord op Desperanto)
   • Windows 8

    “Anders zouden we om de minuut een aanslag moeten hebben hier.”
    Elke dag wordt er wel een oudje of winkelier of scholier overvallen door bontkraagjes

    (in antwoord op vandehoedenderand)
  • Karel Kritisch

   De ISIS versie is afschuwelijk inderdaad. Maar als je opgelet hebt is dat niet per se de ‘zuivere islam’.

   (in antwoord op Burgermans)
   • Burgermans

    Zuiverder dan ISIS krijg je ze niet. Deze knapen spelen allemaal Mohammedje en houden zich letterlijk aan de Sharia.

    (in antwoord op Karel Kritisch)
    • Karel Kritisch

     Daar zijn gezaghebbende moslimgeleerden het niet mee eens. Zij vinden dat ISIS de koran leest als een IKEA instructieboekje. Maar de koran is een boek waar sommige uitspraken alleen voor die enkele gebeurtenis gelden terwijl andere ‘eeuwige waarheden’ zouden zijn. Je kan teksten niet apart uit de context lezen maar moet je in het licht van de gehele koran houden.

     Het is wat kort door de bocht zoals jij het stelt.

     Het is moeilijk voor de gewone man om dat nog te zien. We krijgen elke dag zoveel ellende over ons uitgestort via de media.

     Maar we zijn het in ieder geval eens dat de nihilistische godsdienstwaanzin van IS zsm vernietigd moet worden. Deze demonische barbaren met totale verachting van het leven en mensenrechten zijn totaal verloren.

     (in antwoord op Burgermans)
 2. Anoniem

  Als je denkt dat dit nog iets met de Islam te maken heeft, ben je niet goed wijs….

  • vandehoedenderand

   Het heeft álles met de islam te maken. Maar dat wil niet zeggen dat alle moslims zo zijn.

   (in antwoord op Anoniem)
  • Burgermans

   Ze leven naar het voorbeeld van Mohammed en houden zich strikt aan de sharia. Islamitischer dan dat krijg je ze niet.

   (in antwoord op Anoniem)
   • Wilders

    De vaticaan steunde de moord op 6 miljoen joden. Gristelijker dan dat krijg je niet

    (in antwoord op Burgermans)
    • Calhoun84

     Vergelijk je nu een profeet met een paus? Dat is een vergelijking van niets. Het kan veel christelijker dan het Vaticaan, zeker in die periode.

     (in antwoord op Wilders)
    • Windows 8

     Hoeveel zijn er vermoord door HET Vaticaan?

     (in antwoord op Wilders)
    • Karl Ruprecht Kroenen

     Problemen met de Nederlandse taal vriend?

     “Het Vaticaan”… en niet; : “De Vaticaan”.
     Je verraad jezelf aardig…

     (in antwoord op Wilders)
     • Wilders

      Het is je verraadT jezelf.

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
     • Karl Ruprecht Kroenen

      Met “De Vaticaan” laat je zien waar je vandaan komt, en dat Nederlands niet je voertaal is.
      En dat laat ook meteen zien wat jou drijft in je oneerlijke redevoeringen.

      Het gaat niet perse om de letterlijke taalvaut in deze… want schrijffouten maken we allemaal wel eens, alleen wat jij nu neer hebt gezet spreekt boekdelen, dat is niet zozeer een schrijffout maar wel het bewijs dat je 2 nationaliteiten hebt en in wij en zij termen denkt.

      (in antwoord op Wilders)
     • Wilders

      Ik heb me rot gelachen om jouw reactie! Nu opeens gaat het niet meer om taalfouten, maar daarnet toen ik een fout maakte was de wereld te klein. Maar nu je het zelf betreft is het niet zo erg. Dit bewijst mijn argument dat er met dubbele maten wordt gemeten. Ook het feit dat jij mij niet als een Nederlander beschouwt omdat ik een taalfout maak en omdat ik waarschijnlijk 2 talen spreek wat een sterk punt is. Maar je mag denken wat je wil ik ben een Nederlander en beschouwt mezelf als een Nederlandse moslim Dat jij(en meestal de PVV’ers) mij niet beschouwt als Nederlander zegt weer wat over je vooroordelen. Hoe kun je van mij verwachten dat ik loyaal ben aan Nederland als je me niet eens in mijn waarde laat en mij accepteert als Nederlander? En dan maar zeuren dat er mensen radicaliseren.

      Bovendien jij bent diegene die in Wij en zij termen redeneert. Je ziet me als hun. Jij beschouwt mij niet als een Nederlander. Ik heb één nationaliteit en dat is Nederlands. En ik ben inderdaad een moslim die dus de Islam aanhangt.

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
     • Karl Ruprecht Kroenen

      De aap komt uit de mouw…

      Trouwens, even ter info; fuck Wilders en fuck de PVV.

      (in antwoord op Wilders)
     • Wilders

      Ik hoef het niet te verbergen hoor. Het is maar een nickname

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
     • harrr

      errorist !!!

      (in antwoord op Wilders)
     • Wilders

      Sarcasme neem ik aan

      (in antwoord op harrr)
    • Karel Kritisch

     Niet waar, het deed er te weinig tegen; wel waar. Maar goed niet echt een sterk argument om Burgermans zijn standpunt te ontkrachten. Sterker nog daarmee beaam je dat hij een punt heeft.

     (in antwoord op Wilders)
    • Burgermans

     Idioot. Bedankt voor het beamen van mijn punt.

     (in antwoord op Wilders)
   • Karel Kritisch

    Als je de koran als een ikea instructie leest ja. Gelukkig zien de meeste moslims incl. de theologen dat toch heel anders.

    (in antwoord op Burgermans)
    • Burgermans

     Dat blijkt anders niet uit het feit dat duizenden westerse Moslims naar Syrië gaan om daar Heilig Oorlogje te spelen.

     (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Overhaaste generalisatie noemt men dat in drogredeneringenland. Miljoenen gaan er niet en daarvan staat de grote meerderheid er niet achter.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Ik hoop het maar. De gelaten reacties van de westerse moslims doen mij het ergste vrezen. Als Israël Gaza bombardeert staan ze wel met duizenden schuimbekkend te protesteren tegen de Joden.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Ik heb katholieken ook nooit tegen de IRA zien protesteren.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Ik wel. Juist door de protesten van Katholieke zowel als Protestante burgers en priesters tegen de terreur werden Republikeinen en Unionisten gedwongen een wapenstilstand te sluiten. Dat zie ik niet gebeuren bij Shia en Soenni.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Hier in NL?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Karel Kritisch

      Er zijn trouwens wel wat demonstraties geweest van moslims tegen IS. Landelijk hebben islamitische belangenorganisaties afstand genomen. Je moet het wel willen zien.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Je moet ook willen toegeven dat die in het niet vallen bij de pro-IS demonstraties.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
   • Wilders

    Er zullen zeker zat Christenen zijn die liever willen dat homo’s dood gaan en vrouwen alleen kinderen moeten baren. De kruistocht werd ingegeven door het Gristelijke geloof. Mij gaat het niet om het jij bakken. Maar het feit dat er alleen maar wordt gewezen naar de Islam. Net alsof het het kwaad van de wereld is en je moet je schamen als je moslim bent. Ik kan nauwelijks met een baard en jalabba of hoofddoek lopen of er wordt met de nek aangekeken. Net als joden met hun keppel lopen. Net alsof wij verantwoordelijk zijn voor aanslagen en geweld in Israel.

    ‘Het argument maar daar gaat het nu niet om(om het Christendom) zegt al genoeg. Het is als iemand zegt jij bent fout. en over mijn fouten daar praten we niet over nee laten we over jouw fouten hebben en met een vergrootglas je neerhalen. Het oordeel dat je hebt over andere mensen is al erg.

    Er wordt een onevenwichtig beeld geschetst door de media en angst en wantrouwen uitgezonden in plaats van vertrouwen en optimisme!

    Nee het gaat JUIST om de Moslims die terreur afzweren daar moet het vergrootglas op gelegd worden of in ieder geval objectief en evenwichtig. Nu lijkt het net alsof moslims en de Islam een kwaadaardig religie is terwijl dat dus juist niet zo is.

    Maar aan de andere kant het is de politiek en die is er gebaat bij. Het gaat om olie en geld en macht en daar wordt misbruik gemaakt van het geloof.

    (in antwoord op Burgermans)
   • JanDeMoor

    Wie bepaalt dat? Hebben dat soort figuren voor jouw bepaald wat de islam is? Je gaat klakkeloos mee met hun visie?

    Vertegenwoordigt de kkk ook de blanke christen?

    Belichaamt de rode khmer het socialisme?

    Staat het nazisme voor het atheïsme?

    (in antwoord op Burgermans)
    • Burgermans

     Inhoudelijke analyse bepaalt dat. Lees de Qur’an er maar op na: daarin wordt roof, moord en verkrachting van andersdenkenden goedgepraat en aangemoedigd.
     Het centrale thema van het Christendom is naastenliefde, het gevolg een verdraagzame samenleving. Het centrale thema van de islam is onderwerping, het gevolg is een fascistische samenleving.

     (in antwoord op JanDeMoor)
  • Wim Boon

   Dit is de islam in al zijn weerzinwekkendheid. Niet alle moslims zijn zo maar er zijn er maar weinig die er afstand van durven te nemen want IS handelt volgens de regels van de islam. Als je die regels ter discussie stelt dan ben je een afvallige en behoor je vermoord te worden.

   (in antwoord op Anoniem)
  • Vogelbeest

   Het noemt zich “islamitische staat” en baseert zich op de koran. Alleen linkse westerse politici ontkennen dat dit iets met de islam te maken heeft.

   (in antwoord op Anoniem)
  • Windows 8

   Ik denk niets.
   Ik luister naar hoe ze zich noemen en op welke vers ze zich baseren
   “According to Muslim theologians, it is lawful for male masters to have sexual relations with female captives and slaves,[10][11] regardless of whether the slave woman gives her consent”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Ma_malakat_aymanukum#Sexual_relations_with_captives

   (in antwoord op Anoniem)
  • Windows 8

   Speciaal aangemaakt Terlauw?

   (in antwoord op Anoniem)
  • carpin

   Het zijn wahabieten, salafisten moslimbroederschap,
   hoezo niets met islam te maken?

   (in antwoord op Anoniem)
 3. Paulraw

  ´Een jonge Yezidi-vrouw zou Koerdische Peshmerga-strijders telefonisch
  hebben gesmeekt om het bordeel waar ze samen met andere seksslaven
  gevangen wordt gehouden, te bombarderen.´

  Ik acht ISIS tot alles in staat maar toch kritisch blijven

  Prof. Hamelink

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MDhY-PLZE7M#t=186

 4. steekmug

  De b-52’s worden onder het mom van een oefening al naar europa gehaald eindelijk straks eens weer flinke beweging tegen IS

 5. Vogelbeest

  30x voor de lunch. Dat zijn er ca. 5 per uur is 1x per 12 minuten. Dan heb je wel heel veel haast.

Reacties niet toegestaan