Steeds meer incidenten met ‘verwarde mensen’

Tussen 2017 en 2021 waren er liefst 886.000 incidenten waarbij 'verwarde mensen' betrokken waren, blijkt uit een analyse van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het aantal neemt volgens CBS-cijfers toe. Dit jaar waren er zelfs 12.000 incidenten per maand. Vooral in de zomermaanden loopt het vaak uit de hand. Een relatief kleine groep veelplegers is verantwoordelijk voor de overlastmeldingen. Zo'n 10.000 mensen zijn meer dan tien keer in aanraking gekomen en ze wonen voornamelijk in de grote steden.

Minister Yesilgöz spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van een 'taai en complex maatschappelijk vraagstuk'. Onderzoeker Bauke Koekkoek legt uit dat het niet om een eenduidige groep gaat. "Om te beginnen zijn er mensen zonder goede inbedding in het leven die balanceren op het randje van justitie en zorg, die zich overal weggestuurd en uitgekotst voelen en die echt heel vervelend gedrag vertonen. Vernielingen, ernstige overlast, mensen lastigvallen, dreigen. Ik schat de omvang van die groep op niet meer dan een paar duizend, maar ze vormen een grote last voor de omgeving."

Het gaat vaak om kwetsbare mensen die in financiële problemen zijn gekomen en hun huis zijn kwijtgeraakt. Soms zijn ze op eigen houtje met hun medicatie gestopt. "Die kunnen vijftien keer in een maand dusdanige overlast veroorzaken dat de politie moet komen."