Meer ouderen komen onderkoeld in ziekenhuis: huisartsen en thuiszorg hebben het te druk

Veel meer ouderen dan voor de coronapandemie belanden onderkoeld en verward in het ziekenhuis, nadat ze thuis urenlang op de grond hadden gewacht op hulp. Daar zijn meerdere redenen voor, maar de vastgelopen zorg is er een van, stellen artsen in het AD.

Vroeger hadden de huisartsen hun patiënten veel beter in beeld, maar daar hebben ze nu geen tijd meer voor. "Er is een tijd geweest dat huisartsen alle ouderen screenden, zodat ze goed wisten welke patiënten er in de praktijk zaten. Maar ook daar is de druk zo hoog dat daar geen tijd voor is”, zegt klinisch geriater Esther Cornegé-Blokland tegen de krant. De thuiszorg is eveneens overbelast, zodat die ook niet altijd opmerkt dat er iets aan de hand is.

"Het is een wankel evenwicht. Door een blaasontsteking kunnen ouderen verward raken. Het liefst schakel je dan thuiszorg in, maar die is niet altijd direct beschikbaar”, aldus David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.

"We hadden bijvoorbeeld iemand die net uit het ziekenhuis kwam en vier keer per dag thuiszorg moest krijgen, maar dat was te snel teruggebracht naar twee keer per dag. Daardoor had ze haar medicijnen niet goed gebruikt”, verklaart geriater Annemijn Elskamp. "Als de thuiszorg dan net is geweest, liggen ze lang op de grond. Het is echt een kaartenhuis dat bij die mensen instort.”

Bron(nen):   AD