Slechts een kwart van de afgewezen asielzoekers verlaat ook echt EU-land

Opmerkelijk veel asielzoekers belanden in de illegaliteit: slechts 24 procent keert na uitgeprocedeerd te zijn daadwerkelijk terug naar het land van herkomst.

Twee op de drie asielaanvragen in de EU wordt afgewezen, beschrijft De Volkskrant. Van de 342.000 mensen die in 2021 niet mochten blijven, verlieten er maar 83.000 het land waar ze asiel hadden aangevraagd, blijkt uit cijfers van Eurostat. Die kunnen ook nog naar een ander EU-land zijn vertrokken.

Het percentage asielzoekers dat terugkeert daalt al jaren: in 2016 ging nog 45 procent weg na een afgewezen aanvraag. In 2020 was dat nog maar 17 procent, maar dat kwam ook door reisbeperkingen vanwege de coronapandemie.

Vooral Algerijnen en Marokkanen vertrekken niet nadat ze zijn afgewezen. Van de ruim 26.000 Algerijnen verliet in 2021 maar 5 procent het land. Bij de afgewezen Marokkanen was dat 9 procent, maar die konden ook moeilijk terug, omdat Marokko tussen 2019 en 2021 afgewezen asielzoekers niet terugnam.

Tot en met oktober van vorig jaar waren er 700.000 asielaanvragen in de EU. Dat is 30 procent meer dan in 2021 over het hele jaar. Cyprus en Oostenrijk kregen de meeste verzoeken: respectievelijk 14,2 en 9,9 aanvragen per duizend inwoners. In Nederland ligt dat aantal maar op 1,6.

Bron(nen):   De Volkskrant