Minder echte vrienden, maar ook minder eenzaam door Facebook

We hebben minder goede vrienden dan vroeger, maar zijn ook minder eenzaam. En dat komt door sociale media, concluderen Australische psychologen van de universiteit van Queensland. Ze hebben onderzoek gedaan onder 400.000 scholieren. Daaruit kwam naar voren dat jongeren minder goede vrienden hebben dan 25 jaar geleden, maar ook dat ze zich minder geïsoleerd voelen en geen behoefte hebben aan meer vrienden. De psychologen geloven dat moderne technologie en het toegenomen gebruik van sociale media hebben geleid tot minder face-to-face contact, maar dus ook tot minder eenzaamheid. Vooral vrouwen voelen zich minder alleen dan 25 jaar geleden. 'Mensen worden minder afhankelijk van hun families. Ze hebben meer sociale vaardigheden nodig. Daardoor zullen mensen steeds onafhankelijker, individualistischer en extraverter worden', vertelt onderzoeker dr. David Clark. Het onderzoek komt na een reeks studies die stellen dat sociale media een negatief effect hebben op vriendschappen en eenzaamheid juist verergeren. De Australische wetenschappers komen met een interessant tegengeluid. Misschien is online contact oppervlakkiger, maar is het wel voldoende om de eenzaamheid te verdrijven.

Bron(nen):   Daily Mail