Examens zijn veel makkelijker dan vroeger

Zijn die vwo-leerlingen nu zo slim of die examens zo makkelijk? Het is dat laatste concluderen onderzoekers na bestudering van dertig jaar aan eindexamens wis- en natuurkunde.

Gemiddeld zijn de cijfers op de eindexamens in die periode met een half tot een heel punt gestegen. En dat komt dus doordat de examenvragen makkelijker zijn geworden. Bovendien gaan ze over een kleinere hoeveelheid lesstof.

De onderzoekers vergeleken 1500 examenvragen uit de periode 1990-1995 en 2015-2021. Het verschil is enorm: de examens bevatten na 2015 40 tot 50 procent minder lesstof dan begin jaren 90. En vooral bij wiskunde zijn ook nog de moeilijkere vragen geschrapt. Tenslotte zijn de vragen zelf ook makkelijker: ze bevatten minder denkstappen of die staan al in de vraag uitgelegd. Zo wordt een dalend kennisniveau bij scholieren gemaskeerd, aldus de onderzoekers.

Buitenlandse studenten slimmer
Onderzoeker Loek Zonnenberg ziet de gevolgen. Zo vertelt hij in Trouw: “Bij een numerus fixus-opleiding als lucht- en ruimtevaarttechniek valt steeds vaker de keuze op buitenlandse studenten. Nederlandse jongeren leggen het vaker af in de concurrentiestrijd om toelating, omdat hun voorkennis te beperkt is. En opleidingen hebben geen mogelijkheden om de Nederlandse jongeren voor te trekken.”

De onderzoekers keken specifiek naar wis- en natuurkunde, omdat die vakken het belangrijkst zijn voor vervolgopleidingen, niet alleen in de bèta-hoek, maar ook voor veel gammastudies als economie of sociale wetenschappen. Het kan dus goed zijn dat de daling van het eindexamenniveau ook bij andere vakken bestaat. Hoe dan ook, is het tegenwoordig behoorlijk wat eenvoudiger om een vwo-diploma te halen.

Bron(nen):   Trouw