Duizenden boze Belgische boeren trekken toeterend naar Brussel

De eerste van duizenden Belgische boze boeren hebben vrijdag in Brussel hun tractorclaxons ingezet voor een protestconcert. Ze verzamelen zich in de stad waar de Belgische en de Vlaamse regering zetelen uit woede over het stikstofbeleid. De boeren trokken 's ochtends in lange kilometerslange colonnes van tractors uit alle windstreken van Vlaanderen naar Brussel. Sommigen hebben wat vertraging opgelopen en komen wat later aan dan de bedoeling was. Op sommige plaatsen ontstonden files, maar grote verkeershinder bleef uit. Vrijdag is een betrekkelijk rustige dag op de weg en de politie had forenzen afgeraden met de auto te komen. Meerdere Brusselse tunnels waren uit voorzorg al gesloten. Net als in Nederland moet de landbouw in Vlaanderen milieu- en klimaatvriendelijker gaan werken en minder stikstof gaan uitstoten. De boeren vrezen dat nieuwe, strengere mestregels een "sociaaleconomisch bloedbad" in de landbouwsector zullen veroorzaken. Ze hopen zich, nu de Vlaamse regering nog onderhandelt over de precieze maatregelen, nog te kunnen laten gelden om dat af te wenden.