Waar men aan stierf in 1900 en in 2010

'The New England Journal of Medicine' keek naar de belangrijkste doodsoorzaken van 1900 tot 2010. Opvallend was de afname van het aantal sterfgevallen en de veranderingen in doodsoorzaak.


Rond 1900 stierf men nog vaak aan een griepje of tuberculose. Tegenwoordig zijn kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken:

Bron(nen):   Business Insider