Klussers zijn volgens experts regelmatig een gevaar voor zichzelf

Klusongevallen met trapjes, ladders en machines zijn vaak te wijten aan het gedrag van de klusser zelf. Tot die conclusie komen diverse experts die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn ondervraagd over hun kijk op ongevallen in en om het huis.

Mensen die aan het klussen slaan, maken nog weleens verkeerde inschattingen en willen de klus als het even kan "snel en makkelijk" uitvoeren. Ze gaan nog weleens aan de slag zonder genoeg kennis te hebben van hun apparatuur of ze gebruiken producten die ongeschikt of verouderd zijn. "Verder kan er in huis weinig ruimte zijn om te bewegen, en kunnen de mensen om de klusser heen onveilig werken stimuleren", signaleren de opstellers van het rapport verder.

Het RIVM ondervroeg acht experts: vijf uit wetenschappelijke hoek, twee die werkzaam zijn bij producenten van consumentenapparatuur en een adviseur op het gebied van productveiligheid. Interviews met tien doe-het-zelvers bevestigden het beeld dat het gedrag van de klusser zelf erg van belang is. De klussers gaven aan dat ze inderdaad graag snel hun karweitjes afmaken. Ze schatten de kans op ongelukken doorgaans laag in.

Volgens de experts lezen consumenten ook nauwelijks handleidingen. Heel verwonderlijk is dat niet, want handleidingen bevatten vaak veel "ruis" zoals allerlei marketingboodschappen en informatie die er alleen instaat om aan wet- en regelgeving te voldoen. Dat is voor de leesbaarheid niet best. Dat de letters vaak klein zijn, draagt er ook aan bij dat mensen vaak snel afhaken. Daarnaast overschatten consumenten zichzelf nog weleens. "Zij denken dat het lezen van de handleiding niet nodig is, omdat zij zelf al weten hoe het moet", klinkt het.