LTO is ‘verheugd’ over stikstofuitspraak Raad van State

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is "verheugd" over de stikstofuitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter vindt het geoorloofd dat de overheid stikstofneerslag maar tot een afstand van 25 kilometer meeweegt in de vergunningverlening, zoals nu al gebeurt voor het afgeven van een vergunning.

Milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat ze wilden dat deze ‘afkapgrens’ zou vervallen. LTO zegt dat als zij geslaagd waren in hun bezwaar, de vergunningverlening in nagenoeg het hele land weer volledig op slot zou raken.

"Bij een eerste lezing van deze uitspraak zien we een aantal terechte constateringen van de Raad van State die een waardevolle kans bieden om nu een nieuw stikstofbeleid te ontwerpen waarmee we in Nederland kunnen werken aan het terugdringen van emissies, het herstel van de natuur én het inregelen van realistische ontwikkelruimte voor de landbouw, de bouw, energie- en infrastructuurprojecten. We kunnen weer vooruit kijken", zegt LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving Trienke Elshof.

Geenszins ten einde

"Met deze uitspraak laat de Raad van State duidelijk zien dat ze haar ogen niet sluit voor de realiteit. Het juridisch aanvechten van iedere mogelijkheid om Nederland van het slot te halen is - terecht - met goede argumenten van tafel geveegd. Nu moet het kabinet hierop voortbouwen en zo snel mogelijk een nieuw stikstofbeleid ontwerpen waarmee we als land aan onze toekomst kunnen werken", vervolgt Elshof.

NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars, zegt in reactie op de uitspraak "dat de stikstofcrisis daarmee geenszins ten einde is". De ontwikkelaars roepen het kabinet op om met grote voortvarendheid te beginnen met de uitkoop van de zogenoemde piekbelasters, zodat er weer ruimte ontstaat om huizen te bouwen.

Enige opluchting

"De recente uitspraak van de Raad van State geeft bij sommigen wellicht aanleiding voor enige opluchting, maar de crisis is geenszins bezworen. Dankzij de uitspraak mag het AERIUS-model voorlopig gebruikt blijven worden bij vergunningverlening, maar het blijft een kwetsbaar instrument waarmee maar weinig deskundigen goed om kunnen gaan en dat onnodig veel tijd kost bij de vergunningverlening van relatief kleine woningbouwprojecten met uiterst beperkte stikstofuitstoot", aldus NEPROM-directeur Jan Fokkema. Volgens hem is het voor de korte termijn daarom belangrijk dat de door woonminister Hugo de Jonge aangekondigde standaardisatie van stikstofberekeningen voor woningbouw er snel komt.