De borstkankerchirurg die betrokken is bij 650 doden

Ian Paterson was één van de meest vooraanstaande Britse artsen, die duizenden vrouwen heeft geopereerd, voornamelijk voor borstkanker. Echter, hij voerde veel meer operaties uit dan noodzakelijk. De vraag is nu hoeveel onnodige sterfgevallen veroorzaakt werden door zijn handelen.

Deze ooit zo gevierde chirurg was werkzaam bij de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) en had eveneens een privépraktijk in twee ziekenhuizen. Momenteel zit hij een 20-jarige gevangenisstraf uit wegens 17 gevallen van opzettelijk toebrengen van letsel. De rechtbank oordeelde dat vele operaties die hij uitvoerde tussen 1997 en 2011 geen medische reden hadden. Veel van zijn slachtoffers, bij wie velen blijvende fysieke en emotionele littekens opliepen, verweten Paterson dat hij onnodige operaties had uitgevoerd en hen had voorgelogen over de risico's van de behandeling.

Volgens The Sunday Times zijn er momenteel 27 strafrechtelijke onderzoeken gaande naar mogelijke onnatuurlijke overlijdens. Deze gevallen betreffen patiënten die een speciale borstamputatie-methode ondergingen genaamd "decolleté-sparende borstamputaties". Deze methode, uitgevonden door Paterson, had als gevolg dat er weefsel achterbleef, wat soms tot de terugkeer van kanker leidde, met onnodige chemotherapie en tests als vervolg.

In totaal zijn 650 dode patiënten onderwerp van onderzoek.

Bron(nen):   Sunday Times