18 procent van de studentes is ooit verkracht, 30 procent aangerand. Oorzaak: drank

Seksueel misbruik onder studenten is schering en inslag. Een representatieve groep van ruim 1.000 Nederlandse studenten van universiteiten en hogescholen laat zien dat 18 procent van de studentes ooit is verkracht, 11 procent van alle ondervraagden overkwam dat in de periode dat ze studeerden. De helft van de studentes was ooit aangerand, 30 procent tijdens de studententijd. Ook jongens waren slachtoffer, zij het in veel mindere mate: 1 procent was tijdens de studietijd verkracht.

Heel vaak is er drank in het spel. Het is moeilijk om vast te stellen hoe vaak. Dikwijls heeft het slachtoffer zelf ook gedronken en wil die drank dus niet noemen als factur.

Bij ten minste 22 procent van de mensen die zich direct na een verkrachting meldden bij het Centrum Seksueel Geweld was er sprake van drankgebruik, schrijft De Volkskrant. Slachtoffers die zelf gedronken hebben, melden zich uit schaamte veel minder vaak.

De Universiteit Maastricht deed in 2021 onderzoek onder haar eigen populatie. Bijna 62 procent van de studenten die seksueel geweld had meegemaakt gaf aan dat de pleger alcohol had gebruikt. 68 procent had zelf alcohol genuttigd.

Bij het Trimbos-instituut, het kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg, maken ze zich zorgen. ‘Studenten dronken altijd al veel, maar we hebben de indruk dat het matelozer is dan in voorgaande decennia, ook door allerlei drankspelletjes’, zegt Ninette van Hasselt, hoofd van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos in De Volkskrant. 

 ‘Uit ouder onderzoek van het Nipo weten we wel dat universitair studenten anderhalf keer meer drinken dan leeftijdgenoten en studenten die lid zijn van een vereniging ruim twee keer meer.’

Heel veel seksueel geweld, heel veel drank en er is een relatie tussen die twee.

Bron(nen):   Volkskrant