Politie paste afgelopen jaar meer geweld toe

Er waren vorig jaar meer incidenten waarbij agenten geweld hebben toegepast. In 2022 gebeurde dat 33.584 keer tijdens 20.667 incidenten, staat in woensdag door de politie gepubliceerde cijfers. In het rapport valt te lezen dat het aantal incidenten met 18 procent is toegenomen ten opzichte van 2021. Het aantal keer dat geweld werd aangewend nam toe met circa 12 procent. Daarbij gaat het onder meer om het gebruik van een vuurwapen, een wapenstok, pepperspray, het stroomstootwapen of om fysiek geweld. In 2022 is het stroomstootwapen 4414 keer gebruikt, waarbij in driekwart van de gevallen alleen dreigend. Het vuurwapen werd mede daardoor minder vaak ingezet, 2115 keer in 2022. Een mogelijke verklaring voor de toename van de geweldscijfers is dat de maatschappij verder polariseert, aldus de politie in het rapport. "Burger en overheid zijn steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Het grote aantal protesten dat daarvan een gevolg is, leidt tot meer geweldsaanwendingen." Een andere mogelijke oorzaak is het grote aantal incidenten rond mensen met verward gedrag, oppert de politie in de analyse. Politiechef Frank Paauw, tevens portefeuillehouder conflict en crisisbeheersing, zegt daarover in een persbericht: "Wat mij zorgen baart is het geweld dat we noodgedwongen moeten inzetten tegen kwetsbare mensen. De zorg voor hen is doorgaans geen politietaak, aangezien veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen niet of nauwelijks overlastgevend, crimineel of gevaarlijk zijn." Paauw is tevreden met de komst van het stroomstootwapen in 2022. "Het stroomstootwapen is een waardevolle aanvulling en heeft bewezen dat in driekwart van de inzetten van dit middel, dreigen al voldoende is om de situatie onder controle te krijgen. Dat betekent minder letsel en minder geweld." Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?bc6d7ed. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.