Agractie over het landbouwakkoord: kap ermee

"Kap ermee", aldus Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland over het landbouwakkoord. Donderdagochtend werd bekend dat na een nachtelijke overleg met premier Mark Rutte, landbouwminister Piet Adema en boerenorganisaties er nog altijd geen overeenstemming is over een landbouwakkoord. "Wat ons betreft; acuut stoppen met deze soap", aldus Kemp.

Agractie stapte eerder uit het overleg over het landbouwakkoord en zat niet bij dit overleg aan tafel. "Het landbouwakkoord was bedoeld voor perspectief en vertrouwen voor boeren. Maar inmiddels is het verworden tot een dwangbuis die boeren het perspectief ontneemt", zegt Kemp.

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) was wel betrokken bij het gesprek en liet weten dat nog "diverse belangrijke thema’s" openliggen om tot een landbouwakkoord te komen. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak noemt onder meer de financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bescherming van boeren die door willen gaan, mest en grondgebondenheid en het proces rondom de zogeheten PAS-melders.