Animal Rights wil zenderen en verdoven Utrechtse wolf tegenhouden

Animal Rights is fel gekant tegen het voornemen van de provincie Utrecht een wolf te laten verdoven en zenderen die sinds maart dit jaar een aantal keren is gezien in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. De dierenrechtenorganisatie heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd handhavend op te treden tegen het "vangen en verstoren" van het dier.

Utrecht heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven om te proberen de in de provincie waargenomen wolf te verdoven en te zenderen. "Dit heeft als voornaamste doel het afleren van ongewenst gedrag van de wolf", aldus de provincie.

Animal Rights ziet het verdoven en zenderen van een wolf als overtredingen van de Wet natuurbescherming. Mede naar aanleiding van berichten in de media vermoedt de dierenrechtenorganisatie dat de Zoogdiervereniging voor het verdoven en zenderen van de wolf een landelijke ontheffing wil gebruiken die op 1 juni dit jaar is verleend.

"Deze ontheffing is bedoeld voor monitoring en verspreidingsonderzoek, ecologisch onderzoek en activiteiten met als doelstelling duurzame populaties van inheemse zoogdieren te behouden en in kaart te brengen", stelt Animal Rights. "In het onderhavige geval gaat het echter niet om onderzoek naar soorten, maar om één concreet individu. Ook gaat het om een ander wettelijk belang, namelijk de openbare veiligheid, het afschrikken van een individu om honden en mensen te beschermen." Animal Rights concludeert daarom dat de wolf niet kan worden verdoofd en gezenderd op basis van de ontheffing van juni.