‘Gasbesluit behandelt Groningers ongelijk’

Door de geplande verdere gaswinning in Groningen genieten de inwoners van de provincie minder bescherming dan andere inwoners van Nederland. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de grondwet. Dit is een van de argumenten in het concept-beroepschrift van het provinciebestuur tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Daarnaast vindt het provinciebestuur het besluit ,,niet gebaseerd op solide en onbetwiste berekeningen''. Een deugdelijke risicoanalyse en informatie over de mogelijke omvang van schade door bodembewegingen ontbreken in het winningsplan, aldus Gedeputeerde Staten. Mogelijke schade voor het milieu in beschermde gebieden als de Waddenzee is volgens het provinciebestuur niet of onvoldoende onderzocht.

Als Provinciale Staten er volgende week mee instemmen, gaat het beroepschrift naar de Raad van State.