Lente en dus veel extra files

Zodra het voorjaar begint gaat Rijkswaterstaat op de snelwegen extra voortvarend aan de slag. De kans op files in de late avond en in het weekeinde is dus vanaf nu veel groter. „De lente is begonnen en voor ons betekent dat dat we weer vol aan de slag gaan om de wegen nog beter bereikbaar te maken”, legt Diederik Fleuren van RWS uit aan De Telegraaf. „We proberen de hinder voor weggebruikers tijdens de aanleg van wegen en het onderhoud ervan zoveel mogelijk te beperken door de verschillende werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Bovendien proberen we zoveel mogelijk op rustige tijdstippen, zoals ’s nachts, te werken.” „We bieden via onze site reisalternatieven en verkeersinformatie aan, zodat weggebruikers goed voorbereid op weg kunnen en weten wat voor oponthoud hen te wachten staat”. „De meeste hinder door werkzaamheden wordt in de regio’s Zuid-Holland en Utrecht verwacht."