Steeds hogere ammoniakuitstoot door meer koeien op stal

Als melkkoeien op stal worden gehouden, produceren ze 8 kilo meer ammoniak dan als ze in de zomer de wei in mogen. Omdat er steeds meer koeien het hele jaar binnen worden gehouden, stijgt de ammoniakuitstoot in Nederland met 3,7 miljoen kilo ten opzichte van 15 tot 20 jaar geleden, schrijft het CBS. De uitstoot heeft effect op ons milieu. 15 tot 20 jaar geleden was het op stal houden van melkkoeien een uitzondering. Maar in 2013 werden in bepaalde regio's meer dan de helft van de koeien het hele jaar binnen gehouden. "Bij vermenging van mest in de stal zorgen chemische processen voor een hoge ammoniakuitstoot. In de wei treedt die vermenging niet op. Bij het uitrijden van de mest uit de stal komt opnieuw ammoniak vrij," aldus het CBS. In totaal wordt er zo'n 120 miljoen kilo ammoniak uitgestoten. Het is de bedoeling van het kabinet dat in 2020 80% van de koeien lekker buiten staat. Dat zou de ammoniakuitstoot met een half miljoen verminderen. Maar of dat lukt is nog maar de vraag, want doordat het Europese melkquotum is vervallen, is het aantal melkkoeien meteen toegenomen en die staan meestal in de stal want dat levert meer op. Maar het is nog niet zo simpel: Koeien die buiten staan produceren juist weer lachgas en ook dat heeft invloed op het milieu.

Bron(nen):   De Volkskrant      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. marianne martens

    meldpunt van maken, naast kraaien, zeemeeuwen, ganzen,ratten, honden, onaangepasten, insecten, bacteriën, virussen etc.

  2. Burgermans

    Ach, ieder nadeel heb zijn voordeel. Meer koeien in Nederland betekent ook minder armoede.

Reacties niet toegestaan