Geadopteerde kinderen: de impact van hun verleden

Geadopteerde kinderen hebben slechtere onderwijsresultaten dan hun broers en zussen die geboren zijn in de adoptiegezinnen, omwille van gezondheidsproblemen of misbruik/mishandeling die ze eerder hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een studie die vandaag gepubliceerd werd. De studie werd uitgevoerd van april 2013 tot april 2014 door Kinderen en Adoptiegezinnen (federatie van verenigingen in verschillende departementen) en de resultaten werden evenens gepresenteerd op een conferentie die vandaag gehouden wordt in Parijs. Het gaat om de scholing, sociale aanpassing en kwaliteit van leven van 1.450 jongeren van 15 tot 30 jaar oud, waarvan 83% waren geadopteerd (geboren in Latijns-Amerika, Afrika, Azië, Frankrijk en Oost-Europa) en 17% de biologische kinderen van het gezin waren. Aparte vragenlijsten werden ingevuld door de ouders (807 gezinnen over 1.242 jongeren) en 659 jongeren (waarvan 208 reageerden zonder hun gezin). Van de geadopteerde jongeren had 32% ten minste één gezondheidsprobleem (gevolgen van ondervoeding, medische behandeling, ziekenhuisopname langer dan een maand of mentale handicap). Bij de biologische kinderen was dat slechts 11%. Deze problemen treffen meer kinderen, die geboren werden in Oost-Europa en Frankrijk en niet degenen die geboren zijn in Azië. Kinderen die misbruikt of mishandeld werden voor de adoptie, die in verschillende adoptiegezinnen woonden of op straat hebben geleefd hadden ook nog het risico van emotionele verwaarlozing. Mishandeling of misbruik is ‘waarschijnlijk of zeker’ aanwezig bij 30% van de geadopteerde jongeren en zelfs bij één op de twee van degenen die zijn geboren in Latijns-Amerika of Oost-Europa. ‘In andere delen van de wereld wordt het misschien stil gehouden’, aldus AFP Janice Peyré, ere-voorzitter van de federatie. Slechts 52% van de kinderen liep geen risico op vroege emotionele verwaarlozing of een gezondheidsprobleem. De studie toont echter ook aan dat ‘gezinnen een steunpilaar kunnen zijn en de zelfwaardering van adoptiekinderen kunnen doen toenemen’, aldus mevrouw Peyré. Zo hebben 89% van de geadopteerden (tegenover 93% van hun biologische broers en zusters) een goed of zeer goed gevoel van eigenwaarde en 68% (tegen 84% van de biologische jongeren) zijn tevreden met hun leven. Terwijl 92% van de biologische kinderen gericht zijn op onderwijs, zijn slechts 50% van de geadopteerde jongens en 65% van de geadopteerde meisjes dat. Van de biologische kinderen heeft 90%ten minste een diploma van de middelbare school. Voor geadopteerden is dit slechts 53%. Als echter alleen gekeken wordt naar geadopteerde kinderen zonder vroege gezondheidsproblemen of ervaring met misbruik of mishandeling en die geen klas hoefden over te doen op de basisschool (hetgeen een indicator kan zijn van niet herkende problemen van de adoptieouders), heeft 70% van de geadopteerde kinderen een diploma van de middelbare school. De onderzoekers zijn van mening dat geadopteerde ‘jongeren een vergelijkbare sociale integratie hebben ontwikkeld’ dan hun broers en zussen (bv. bij uitstapjes, sportieve activiteiten en vriendschappen), ondanks de negatieve discriminatie die ervaren wordt door 65% van de geadopteerde jongeren die een buitenlands uiterlijk hebben. Meer dan 80% van de jongeren weet dat ze kunnen rekenen op hun ouders, maar slechts 54% van de geadopteerden geeft aan te kunnen rekenen op andere familieleden, tegenover 73% van de biologische kinderen. Meer dan de helft (55%) van de geadopteerden vinden dat ze slechts één familie hebben, die van de adoptie, terwijl 26% zich zowel verbonden voelt met het gezin van oorsprong als met het adoptiegezin. Bijna één op de vijf (19%) van de geadopteerden heeft echter het gevoel helemaal niet te behoren tot een familie. Ondersteuning door de adoptieouders is belangrijk voor jonge geadopteerden als zij stappen ondernemen om meer te weten te komen over hun afkomst. Dit zijn bijna altijd positieve stappen voor de geadopteerden, maar ook voor hun gezin van oorsprong en voor hun adoptieouders.

Bron(nen):   France24