Consumenten kiezen onterecht voor producten zonder plastic

Uit een onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat 75 procent van de consumenten liever kiest voor onverpakte groenten. Consumenten vinden de plastic verpakking overbodig, terwijl ze vaak juist een belangrijke functie vervullen. Consumenten ergeren zich aan de plastic verpakkingen van groenten en andere voedingsmiddelen en kiezen voor groenten zonder verpakking, omdat ze dan beter de hoeveelheid kunnen bepalen en de groenten kunnen uitkiezen die er het beste uit zien. 40 procent van de consumenten ergert zich aan komkommers die verpakt worden in plastic en 25 procent stoort zich aan koekjes of chips die verpakt worden in porties. De plastic verpakking hebben echter een belangrijke functie: ze voorkomen bederf, beschadiging en verspilling van producten. Komkommers die verpakt worden in plastic blijven langer goed en portieverpakkingen voorkomt voedselverspilling in kleine huishoudens. De milieubelasting van de verpakking is meestal kleiner dan de milieubelasting van het product zelf. Consumenten zijn zich hier echter niet bewust van. Ze zien de recyclebaarheid en hoeveelheid verpakking als de bepalende factor voor de milieubelasting van het product. Maar liefst 60 procent van de consumenten denkt bovendien dat grote ‘voordeel’ verpakkingen beter zijn voor het milieu dan portieverpakkingen. Terwijl juist de portieverpakkingen verspilling voorkomen en derhalve beter zijn voor het milieu. Verder denken consumenten dat papier en karton milieuvriendelijker zijn dan plastic en metaal. Uit de gegevens van Milieu Centraal blijkt echter de totale milieubelasting van plastic en papier te vergelijken is met elkaar. Dit komt doordat plastic lichter is en er dus veel minder materiaal nodig is om een product te verpakken. Hier zit wel de voorwaarde aan dat het plastic gescheiden ingeleverd moet worden en niet bij het zwerfafval belandt (maar dat geldt voor alle verpakkingsmaterialen).

Bron(nen):   Milieu Centraal