ICT op school leidt nog niet tot betere prestaties

Het gebruik van computers of andere technologische hulpmiddelen op scholen, leidt niet tot betere prestaties onder de scholieren. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In landen die zwaar geïnvesteerd hebben in informatie en communicatie technologieën (ICT) in het onderwijs, is geen waarneembare verbetering te zien. Leerlingen scoren niet beter op het gebied van lezen, wiskunde of wetenschap. Volgens de OESO ligt de focus teveel op de nieuwste ICT technologieën en kunnen scholen er beter voor zorgen dat het basisniveau van lezen en wiskunde in orde is. Dit draagt meer bij aan het klaarstomen van de scholieren op een digitale wereld dan simpelweg dure computers blijven subsidiëren. Het onderzoek van de OESO toont aan dat er op scholen in Nederland gemiddeld 2,6 kinderen per computer aanwezig zijn en dat maar liefst 94 procent van de leerlingen gebruik maakt van een computer en/of tablet op school. Daarnaast zijn Nederlandse scholieren gemiddeld 115 minuten online op weekdagen en 152 minuten op weekenddagen. In 2012 gebruikte 96 procent van de 15-jarige leerlingen uit de OESO-landen een computer thuis, tegenover 72 procent op school. Over het algemeen presteren scholieren die thuis een computer gebruiken iets beter op school dan leerlingen die zelden een computer gebruiken. Maar de scholieren die regelmatig gebruik maken van de computers op school presteren juist beduidend slechter dan andere leerlingen, zelfs als er rekening wordt gehouden met hun sociale achtergrond en demografie van de scholier.

Bron(nen):   OECD      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Prikker

  Die laatste zin vat de essentie samen… en staat in schril contrast tot de titel.

  • Floris Vrijdag

   hoezo? er staat toch: “scholieren die regelmatig gebruik maken van de computers op school presteren juist beduidend slechter dan andere leerlingen”… lijkt me geen contrast met de titel, eerder een verzwaring ervan.

   (in antwoord op Prikker)

Reacties niet toegestaan