Gigantische verschillen in Europa: zoveel volwassenen wonen nog thuis in elk land

Er zijn al veel statistieken van Europa langs gekomen, maar zelden verschilden de landen onderling zo sterk als op dit kaartje over het percentage 25- tot 34-jarigen dat nog bij zijn ouders woont. In de Scandinavische landen woont slechts 4 procent van die leeftijdscategorie nog thuis, terwijl van de Griekse jongeren de helft het ouderlijk huis dan nog niet heeft verlaten. In Nederland woont 10,6 procent van de 25- tot 34-jarigen nog bij pa en ma. De cijfers zijn van Eurostat. Permalink voor ingesloten afbeelding

Bron(nen):   Newsmonkey      

7 Reacties Doe mee met de discussie →