Ministers bespreken einde vrij reizen in EU

Mogelijk komt er een tijdelijk einde aan het paspoortloos reizen binnen de zone van de 26 Schengenlanden. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie bespreken vrijdag deze en andere maatregelen die de landen kunnen nemen in de strijd tegen de vluchtelingenstroom. EU-voorzitter Luxemburg heeft de opties in een discussiestuk uiteengezet.

Volgens artikel 26 in het Verdrag van Schengen kunnen grenscontroles weer worden ingevoerd voor maximaal twee jaar in het geval van ,,aanhoudende ernstige gebreken met betrekking tot het buitengrenstoezicht''. Het activeren van dit artikel geeft landen als Duitsland, Oostenrijk en Zweden waar de meeste vluchtelingen naar toe willen, de gelegenheid hun controles in stand te houden. Nu mag dat maar zes maanden. Mogelijk dat ook andere landen dan grenscontroles gaan invoeren.

Europa bespreekt de Schengenregels, mede om druk te zetten op Griekenland. Het land weet de controle van zijn buitengrenzen maar niet op orde te krijgen en de registratie van de honderdduizenden vluchtelingen die dit jaar naar het land kwamen verloopt uiterst moeizaam.

Frontex

Hulp hebben de Grieken tot nu toe nog nauwelijks ingeroepen van bijvoorbeeld het Europese grensagentschap Frontex. Athene weigert vooralsnog de Frontex-teams omdat een Griek de teams volgens de Griekse wet moet leiden. En voor het afnemen van vingerafdrukken heeft het te weinig geschikte apparatuur. Verscheidene EU-lidstaten klagen hier steen en been over en hebben de Grieken al meermalen tot haast gemaand.

Diplomaten wijzen er verder op dat er in Europa wel degelijk begrip is voor de problemen die Griekenland heeft met het opvangen van de enorme stroom vluchtelingen. De Europese Commissie liet donderdag weten nauw samen te werken met Griekenland, met als doel de situatie snel beter onder controle te hebben.

Overigens is het aantal beschikbare Frontex-medewerkers beperkt. Hoewel de Europese lidstaten twee maanden geleden beloofden 775 mensen aan het grensagentschap aan te bieden, blijft dat aantal vooralsnog steken op 400.