1 op de 6 meisjes wordt online gepest

Online pesten neemt schrikbarende vormen aan. Volgens het CBS zouden jaarlijks ruim 400.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder er het slachtoffer van worden. Dat is het vaakst het geval bij meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Eén op de zes meisjes heeft er mee te maken. Bij jongens is dat de helft. Meisjes maken ook vaker gebruik van sociale media , zoals Facebook en Twitter, waar het meest gepest wordt. Vrouwen worden in het algemeen vaker gepest (3,4%) dan mannen (2,9%). Vaak gebeurt dat door hun ex-partner, maar ook collega's en studiegenoten maken zich daar schuldig aan. Eén procent van de vrouwen wordt online gestalkt. Vrouwen weten ook vaker wie hen pest (70%) dan mannen (59%). Niet-westerse allochtone vrouwen zijn (4,6%) vaker het slachtoffer van online pesten dan autochtone en westerse allochtone vrouwen. Bij mannen maakt hun afkomst geen verschil. Homoseksuele (5,5%) en biseksuele (4,9%) mannen worden ook vaker online gepest dan heteroseksuele mannen (2,8%). Bij vrouwen is er geen verschil naar seksuele geaardheid.

Bron(nen):   NOS