NOS, RTL en de Volkskrant eisen openbaarmaking MH17-documenten

Vandaag dient de rechtszaak die de nieuwsorganisaties NOS Nieuws, RTL Nieuws en de Volkskrant samen hebben aangespannen tegen het kabinet. Ze eisen van het kabinet en in het bijzonder van de minister van Veiligheid en Justitie dat veel meer documenten over de MH17-ramp openbaar worden gemaakt. Door gebruik te maken van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) hadden de nieuwsorganisaties eerder al onafhankelijk van elkaar gevraagd om openbaarmaking van documenten zodat de afwikkeling van de ramp gereconstrueerd kon worden. Het lukte om een aantal documenten los te peuteren, maar vele daarvan waren met zwarte stift onleesbaar gemaakt. Een bezwaarprocedure veranderde daar niets aan. Volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie zou 'het openbaar maken van informatie het contact met andere landen en internationale organisaties stroever doen verlopen'. Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws, vindt de hele gang van zaken een open, democratische samenleving onwaardig. De 'politiek van de zwarte stift' frustreert de journalistiek, zegt hij. Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant: 'Gezien de maatschappelijke impact van de vliegramp met de MH17 is het van groot belang dat de overheid transparant is over al haar inspanningen in de nasleep van deze ramp'. Journalisten moeten de werkzaamheden van de overheid kunnen controleren. De rechter die zich vandaag over de kwestie buigt, mag de documenten wél inzien. Zo kan deze beoordelen of het weigeren door het Ministerie van Justitie terecht is, of niet.

Bron(nen):   de Volkskrant