Vanaf wanneer is een grap over een tragedie echt grappig?

Vanaf welk moment is een grap over een tragedie echt grappig? Kan dat al een week na de tragedie? Of moeten we langer wachten? Onderzoeker Peter McGraw stelt dat je 'de juiste mix moet zien te krijgen tussen hoe erg iets is en hoe groot de afstand tot iets is.'. Verschillende experimenten wijzen er namelijk op dat veel factoren zoals tijd, ruimte en relaties invloed hebben op hoe grappig een grap over een tragedie kan zijn. Zo lieten onderzoekers proefpersonen onder andere een gebeurtenis in hun leven omschrijven die grappiger werd naarmate de tijd verstreek of een gebeurtenis die juist minder grappig werd naarmate de tijd verstreek. Vervolgens moesten de proefpersonen aangeven hoe ernstig de gebeurtenis in hun ogen was. Gebeurtenissen die na verloop van tijd komischer werden, werden gezien als ernstiger dan de gebeurtenissen die na verloop van tijd hun grappige effect verloren. Uit een tweede experiment bleek dat mensen een ernstige gebeurtenis (bijvoorbeeld geschept worden door een bus) grappiger vonden wanneer het lang geleden plaatsvond. Een niet zo ernstige gebeurtenis (bijvoorbeeld het stoten van het hoofd) was juist weer grappiger wanneer het kortgeleden plaatsvond. Over de andere experimenten lees je hier

Bron(nen):   Scientias