Onderzoekers concluderen: Islam speelt een veel kleinere rol bij integratie dan gedacht

Ook in Duitsland denkt men vaak dat de integratie van migranten problematisch verloopt en dat dat te maken heeft met de islam. Toonaangevende Duitse immigratieonderzoekers concluderen nu echter dat de invloed van religie op de mate van integratie zwaar wordt overschat. Doorslaggevend voor het succes op school en de arbeidsmarkt is de sociale achtergrond, stellen zij. De onderzoekers vonden geen bewijs dat de religie van migranten hun deelname aan het onderwijs of de arbeidsmarkt bemoeilijkt. Daarnaast stellen ze dat de verschillen die er bestaan in de mate van integratie van diverse migrantengroepen niet toe te schrijven zijn aan hun religie. De belangrijkste verklarende factor voor succes en falen op school en op de arbeidsmarkt "is en blijft de sociale achtergrond", aldus het rapport van de Expertraad van Duitse Stichtingen voor Integratie en Migratie (SVR). Hoewel de onderzoekers erkennen dat de wetenschappelijke bevindingen nog steeds dun zijn, durven ze wel te concluderen dat "religieus pluralisme in het algemeen de sociale cohesie in de samenleving niet in gevaar brengt". Ook stellen ze dat de integratie van moslims in Duitsland veel succesvoller is dan vaak wordt verondersteld. Duitsers zelf staan redelijk open voor de islam, blijkt eveneens uit de studie. Twee derde vindt het goed als islamitisch godsdienstonderwijs een keuzevak is op school en driekwart heeft geen probleem met de bouw van een moskee in zijn buurt. Slechts de helft wil echter de islam een deel van Duitsland noemen.

Bron(nen):   Süddeutsche Zeitung