Overheid schiet ernstig tekort bij drie belangrijke taken

De Algemene Rekenkamer heeft flinke kritiek op de Belastingdienst, Defensie en Veiligheid en Justitie. De controleur van het Rijk heeft hier ,,ernstige onvolkomenheden'' aangetroffen, zei president Arno Visser van de Rekenkamer woensdag bij zijn oordeel over de uitgaven van de ministeries over 2015.

De fiscus kampt met ict-problemen, bij Defensie is de operationele gereedheid verder afgenomen en Veiligheid en Justitie blijft problemen houden met het financiële beheer, aldus Visser die zijn rapporten aan de Tweede Kamer aanbood. ,,Pogingen om daar grip op te krijgen zijn tot dusver onvoldoende succesvol." Visser wijst er ook op dat het Rijk meer heeft uitgegeven aan de Betuwelijn dan van tevoren was gezegd. Ook is een derde van de landelijke prioriteiten van de politie niet gehaald.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Bijna 99,7 procent van de uitgaven van de ministeries zijn rechtmatig en met dit hoge percentage scoort ons land ,,in historisch en internationaal opzicht goed''. Ook constateert de Rekenkamer dat de bedrijfsvoering van de ministeries ,,significant'' is verbeterd.