Dodelijke week voor vluchtelingen op zee

Zeker 880 migranten en vluchtelingen zijn afgelopen week om het leven gekomen bij hun pogingen om de Middellandse Zee over te steken. Dit zei de vluchtelingenorganisatie van de VN dinsdag bij de bekendmaking van geactualiseerde cijfers op basis van gesprekken met overlevenden die naar Italië zijn gebracht.

Dit jaar ,,blijkt bijzonder dodelijk te zijn'' met 2510 verloren levens tot nu toe door gekapseisde boten, tegen 1855 in dezelfde periode vorig jaar, zei Unhcr-woordvoerder William Spindler.

,,Smokkelaars laden boten die nauwelijks zeewaardig zijn vol met mensen. Wat gebeurt is dat zodra ze de zee op gaan meteen de hulpdiensten bellen. Hulpverleners komen dan om ze te redden'', aldus Spindler. ,,Het is vaak een race tegen de klok om er op tijd te komen voordat de boten zinken. In sommige gevallen zijn ze te laat.''

46 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Burgermans

  Wanneer stopt links eindelijk eens met het faciliteren van deze humanitaire ramp en sluiten we de grenzen?

  • Jerapah

   Tuurlijk, Burgermannetje. Waar krijgt ‘links’ bij jou nou niet de schuld van?

   (in antwoord op Burgermans)
   • Burgermans

    Het was niet rechts dat duizenden mensen de dood in heeft gelokt maar links.

    (in antwoord op Jerapah)
    • Jerapah

     Jawel, niemand wordt door ‘links’ de dood in gelokt.

     (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Lees dit artikel dan nog maar eens. Sinds Merkel’s “lom maar allemaal naar Duitsland” uitspraak zijn er duizenden wanhopige gelukszoekers met eurotekens in hun ogen verdronken.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Merkel is van de CDU en dat is geen ‘linkse’ partij, Burgermannetje.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Twee miljoen Allahoe Akbars naar Duitsland halen vanwege een misplaatst schuldgevoel is anders behoorlijk links, Jerapaatje.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Ach so, schuldgevoel is links? Wat interessant.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Lees alle linkse partijprogramma’s er maar op na, overal zie je zelfhaat en misplaatst schuldgevoel.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Zelfhaat nog wel. Waar heb je die onzin nou weer vandaan? 🙂

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Alle linksmensen denken dat de ellende in de wereld de schuld is van het Westen terwijl het natuurlijk veroorzaakt wordt door de tekortkomingen van hen zelf.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Goh, denken alle ‘linksmensen’ dat? Wat erg, zeg. En wat stel je voor daar tegen te doen?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Beter onderwijs natuurlijk. Kinderen moeten weer leren trots te zijn op onze beschaving.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Beter onderwijs? Nou, dat vind ik prima, hoor. Maar vertel eens, waar uit blijkt volgens jou dat kinderen niet trots zouden zijn op onze beschaving?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Jerapah

      Dat klinkt niet erg overtuigend, Burgermannetje.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Lees alle linkse partijprogramma’s er maar op na.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Oh? En wat staat daar volgens jou in dan?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Weg met ons en leve de multikul.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      “Weg met ons,” Burgermannetje, toch! Waar staat dat? En wie zijn die ‘ons’ dan? 🙂 Kun je werkelijk niets beters verzinnen dan zo’n loze populistische kreet?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Die weg-met-ons-mentaliteit staat in vrijwel elk links partijprogramma. Ze willen onze nationale soevereiniteit nog verder kapot maken en schamen zich voor onze geschiedenis en cultuur.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Nou, als dat zo is, dan kun je vast wel een stukje uit zo’n links partijprogramma citeren waaruit dat blijkt, toch?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Dit zijnde anti-Nederlandse standpunten van GroenLinks:

      Meer politiek in Brussel, met eurocommissarissen die spitsroeden lopen in het Europees Parlement omdat ze weggestemd kunnen worden.

      Meer Brussel in de nationale politiek door een hechte samenwerking tussen nationale en Europese parlementariërs – zoals we bij GroenLinks al doen – en door Kamerleden rechtstreeks in debat te laten gaan met eurocommissarissen.

      Controle door het Europees Parlement op de economische koers van de Europese Commissie: als zij teveel bezuinigingen eist van een land, of verkeerde hervormingen, moet het parlement de verantwoordelijke eurocommissaris kunnen terugfluiten en zelfs wegsturen.

      Een kiesstelsel dat politieke partijen uitdaagt om samen op te trekken met hun Europese geestverwanten. GroenLinks en haar Europese zusterpartijen willen dat Europese partijen met grensoverschrijdende kieslijsten strijden om een deel van de zetels in het Europarlement. Dan kan de Nederlandse kiezer niet alleen op een GroenLinkser stemmen, maar ook op een Duitse of Franse kandidaat van de Europese Groene Partij.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Burgermans

      Anti-Nederlandse standpunten van T’66:

      D66 wil dat Europa zijn invloed in de wereld op vele manieren aanwendt. Door een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, vertegenwoordigd door een Eurocommissaris met een netwerk van EU-ambassades. Door een gezamenlijke agenda voor het zich snel ontwikkelende Afrika en het turbulente Midden-Oosten. Door meer samen te werken op gebieden als handel, asiel en migratie, ontwapening en defensie. Door de krachten te bundelen bij ontwikkelingssamenwerking met minder bureaucratie. Door één EU-vertegenwoordiging in de Veiligheidsraad, Wereldhandelsorganisatie en Wereldbank. Verscheidenheid is prachtig, verdeeldheid is funest. Als één blok staan en strijden we voor de bescherming van onze belangen en voor de rechten en vrijheden van mensen. In Nederland, in Europa en daar buiten.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Ergens heb ik het idee dat jouw antipathie tegen linkse partijen bij D66 het sterkst is.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Anti-Nederlandse standpunten van de PvdA:

      Wij willen een Europa dat helpt de werkloosheid aan te pakken en werkgelegenheid aan te jagen. Een Europa dat toezicht op banken gezamenlijk organiseert om de financiële sector op te schonen en een volgende crisis te voorkomen. Een Europa dat weer laat zien dat mensen belangrijker zijn dan de markt en multinationals. Ons vertrekpunt is daarbij steeds dat we nationaal regelen wat nationaal kan en Europees regelen wat samen moet of beter werkt.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Merkwaardig, je hebt allerlei bezwaren tegen de EU en verdenkt linkse partijen een ‘anti-Nederland’ houding te hebben, maar de TTIP verdragen juich je van harte toe.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Dat is helemaal niet merkwaardig. Ik ben voor economische samenwerking maar tegen politieke samenwerking. De EEG, daar was niets mis mee, de EU daarentegen is een moreel verdorven en corrupte organisatie.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Wat is er zo ‘moreel verdorven’ aan de EU?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      De corruptie, de inefficiëntie, het geld verdienen over de lijken van buitenlanders, de antidemocratische besluitvorming, de bangmakerij, moet ik nog doorgaan?

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Ga gerust je gang, hoor.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      De EU heeft de burgers laten betalen voor de onverantwoorde risico’s die de financiële wereld heeft genomen. De eurocraten in Brussel zitten er niet voor de burgers maar voor de bedrijven en financiële instellingen. Het is nog corrupter dan de Eerste Kamer.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Oh? Is de Eerste Kamer corrupt? Waaruit blijkt dat volgens jou?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Er lopen in Brussel en Straatsburg zo’n twintigduizend duurbetaalde ambtenaren rond die alleen maar bezig zijn met het vergaren van geld en macht, allemaal op kosten van de burgers.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Burgermans

      Jerapaahtje.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Dat klinkt niet erg overtuigend voor iemand die altijd beweert te verwijzen naar feiten, Burgermannetje. Dat gewauwel dat linkse mensen ‘onze beschaving’ zouden haten en ‘onze cultuur’ kapot zouden willen maken is een loze kreet, waar je geen steekhoudend bewijs voor kunt aandragen.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Cultuurfilosofie is geen exacte wetenschap maar een meningenwetenschap, net als filosofie en theologie. Wat is jouw hoogst genoten onderwijs, Jerapaatje?

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Ik vroeg of je een steekhoudend argument kon geven voor de stelling dat linkse mensen de westerse beschaving zouden haten en ‘onze cultuur’ kapot zouden willen maken en niet om een exposé over de verhouding tussen exacte- en menswetenschappen, Burgermannetje. Mijn hoogst genoten onderwijs is universitair, ik ben afgestudeerd socioloog, Burgermannetje. Een typisch ‘linkse’ studie, uiteraard. 🙂

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Dan had je toch het verschil moeten weten tussen exacte wetenschap en geesteswetenschap, Jerapaatje.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Burgermans

      Alle linkse partijen streven de multiculturele samenleving na, de opvatting dat onze Verlichte Westerse beschaving gelijkwaardig is aan eender welke andere beschaving. Dergelijk cultuurrelativisme is uiteraard een uiting van zelfhaat, van gebrek aan kennis en trots over onze eigen verworvenheden.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Het tegenovergestelde van zelfhaat is geloof in de suprematie van de westerse cultuur, we weten allemaal dat dat een manier van denken is die meer kwaad dan goed heeft gedaan. Alleen om die reden is gelijkwaardigheid een beter uitgangsmodel.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      De Westerse cultuur is ook superieur, of je dat nu wilt of niet. Moderne wetenschap, mensenrechten, Verlichtingsdenken, het zijn allemaal producten van de Westerse beschaving.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Het is maar net welk standpunt je daarover wenst in te nemen. Het erkennen van culturele diversiteit hoeft niet gepaard te gaan met een waardeoordeel. Er is geen enkele reden waarom de verschillende culturen niet gelijkwaardigheid zouden kunnen zijn.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Natuurlijk wel. Vergelijk maar eens hoe wij in het Westen met elkaar omgaan met hoe ze in het Midden-Oosten met elkaar omgaan, dan kan een waardeoordeel niet uitblijven als een ethisch mens bent.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Dat waardeoordeel is niet noodzakelijk, hetgeen overigens niet wil zeggen dat je geen kritische kanttekeningen zou kunnen plaatsen bij sommige aspecten van de niet-westerse cultuur.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Ik ben nu eenmaal een moralist.

      (in antwoord op Jerapah)
     • Jerapah

      Een moralist kan zich ook tegen bepaalde praktijken uitspreken zonder een waardeoordeel over een andere cultuur.

      (in antwoord op Burgermans)

Reacties niet toegestaan