Nice: het jongste slachtoffer is 6 maanden

Van de eerste 39 gewonden die aankwamen bij het ziekenhuis Lenval waren er 29 nog kinderen, die enthousiast aan het kijken waren naar het vuurwerk. De meeste waren net boven de 10, het jongste kind is een half jaar oud. De baby zal, denkt de staf van het ziekenhuis, overleven. Onder de 84 doden zijn 10 kinderen. 50 kinderen zijn gewond. Bijna allemaal hebben ze breuken, sommige ergere kwetsingen. Sommige van de kinderen hebben een van hun ouders verloren, sommige zijn nu wees. Er is psychische hulp voor de kinderen, hun ouders, maar ook voor de stad van het ziekenhuis. Die zagen een stroom gekwetste, stervende en dode stadsgenoten binnenkomen, soms ook bekenden en verwanten.