Aso’s en criminelen geweerd uit achterstandswijken Rotterdam

Rotterdam is de eerste gemeente die criminele, geradicaliseerde of asociale inwoners gaat verbieden om in achterstandswijken te wonen. De stad maakt gebruik van een nieuwe regeling, die gemeenten de mogelijkheid biedt om bepaalde woningzoekers te weren uit gebieden waar al problemen zijn. "De gemeente wil straten en wijken waar het al wat roerig is een adempauze geven door de instroom van mogelijk nieuwe problemen te stoppen", zegt een gemeentewoordvoerder in de Volkskrant. Iedereen die zich bij Burgerzaken inschrijft voor een bepaalde wijk wordt gescreend op basis van politiegegevens en een Verklaring omtrent het Gedrag. Nijmegen, Den Bosch en de regio Rijnmond overwegen dezelfde regeling in te voeren. Maar de maatregel is zwaar omstreden. De Raad van State noemt het bijvoorbeeld een 'ernstige inbreuk op het recht van de vrijheid van vestiging en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer'.  

Bron(nen):   RTL Nieuws