Opnieuw minder mensen in Nederland in de cel

Het aantal gevangenen in Nederland is in 2015 met 8 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het rapport is het aantal gedetineerden in 2015 vergeleken met 2005 zelfs afgenomen met 20 procent.

In 2015 zaten 39.790 volwassenen in een gevangenis of een huis van bewaring. De daling past volgens het CBS in een trend die al jaren plaatsvindt. Vooral het aantal jonge volwassenen in detentie is in de afgelopen tien jaar gedaald. Bestond in 2005 nog 22 procent van de gevangenispopulatie uit volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, in 2015 was dat nog maar 18 procent.

Het aantal personeelsleden dat in gevangenissen werkt is sinds 2005 ook met 20 procent gedaald. In totaal werkten in 2015 9352 mensen in het gevangeniswezen.