Is Erdogan een medicijn tegen hoofdpijn of tegen maagpijn?

De Antwerpse jongens van Kurkdroog legden de Vlaamse jeugd steeds een vraag voor met twee mogelijke antwoorden, zoals: Is Erdogan een middel tegen hoofdpijn of tegen maagpijn? Ligt Zuid-Korea ten oosten of ten westen van Noord-Korea? En: Welke toon is niet hoorbaar voor het menselijk gehoor, de autochtoon of de allochtoon? De jongeren bleken óf het antwoord niet te weten óf niet tegen de vragenstellers in te durven gaan. Het filmpje doet enigszins denken aan het Asch conformity experiment van de bekende psycholoog Stanley Milgram, waarbij een groep acteurs en één proefpersoon de vraag wordt gesteld welke lijn (A, B of C) gelijk is aan een andere lijn. Het antwoord is duidelijk C. Maar als alle acteurs antwoord A geven, blijkt 75 procent van de proefpersonen mee te gaan met dat antwoord. Mochten ze het antwoord opschrijven of gaf één acteur wel het correcte antwoord dan werd dat percentage een stuk lager. Maar dit filmpje is vooral gewoon grappig:

Bron(nen):   Newsmonkey