Schooldirecteuren balen van bemoeizieke ouders: “Daarom overweeg ik te stoppen”

Veel ouders dreigen met juridische stappen als ze het niet eens zijn met het beleid van de school. Dat blijkt uit een enquête van vakbond CNV onder 134 schooldirecteuren. Twee derde van hen heeft wel eens meegemaakt dat ouders met een procedure dreigden. De vakbond hield de peiling naar aanleiding van de rechtszaak die een Haagse moeder onlangs won, omdat haar kind niet op de schoolfoto stond vanwege het Offerfeest. De schoolleiders zijn bang dat het eind nu zoek is en er veel meer rechtszaken zullen komen. Ze ergeren zich aan "de onredelijkheid die ermee gepaard gaat, het dwingende eigenbelang" en vinden het lastig om met de steeds mondigere ouders om te gaan. Een schoolleider zegt: "Het maakt dat ik overweeg te stoppen." De directeuren geven ook aan dat ouders zich vaak bemoeien met dingen waar ze geen verstand van hebben. Ze vinden dat ouders veel tijd en aandacht vragen en voor onrust zorgen. Maar volgens experts valt dat wel mee en weten ouders heel goed wat voor invloed leerproblemen als dyslexie of adhd kunnen hebben in de klas. Ze raden aan om een open gesprek aan te gaan. Peter de Vries, deskundige ouderbetrokkenheid bij adviesbureau CPS: “Een school die heeft nagedacht over haar beleid, kan dat ook uitleggen. Zeg niet meteen: ik ben de expert, maar vertel wat je aan het doen bent en waarom.”

Bron(nen):   Trouw