Politici reageren op troonrede

Verschillende fractieleiders hebben dinsdag gereageerd op de troonrede van koning Willem-Alexander. Alexander Pechtold, fractieleider van D66 over de troonrede (via Twitter): ,,Optimistische troonrede, Nederland staat er door samenwerking beter voor. Volgend kabinet kan handschoen oppakken'' en ,,Alweer worden de eilanden in de Cariben zwaar op de proef gesteld. Terechte aandacht in opening''.

Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, over de troonrede: ,,De koning begon krachtig met de ramp die Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius heeft getroffen. Mooi dat hij aangaf dat de mensen er daar niet alleen voor staan. Wat me wel opvalt is dat er veel aandacht was voor de toegenomen economische groei. Het kabinet erkent onvoldoende dat nog niet iedereen daarvan profiteert en vergeet voor het gemak dat dat het gevolg is van politieke keuzes. De Troonrede bevatte de opdracht aan het nieuwe kabinet om dat anders te doen en iedereen mee te laten profiteren.''

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD, over de troonrede: ,,Uit deze Miljoenennota blijkt dat Rutte II zijn belofte heeft ingelost: economisch gezien staan alle seinen op groen. Het is verstandig dat het kabinet op de gebieden van veiligheid, ouderenzorg en onderwijs nog een aantal knelpunten oplost. Nu is het zaak dat er snel een nieuw kabinet komt, zodat we er voor kunnen zorgen dat meer mensen de vooruitgang ook in hun eigen portemonnee gaan merken.''

ChristenUnie en CDA

Fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in reactie op de Troonrede: ,,Dingen toezeggen is nu lastig, dat kan pas met het regeerakkoord in de hand. Maar het is evident dat we zorg moeten dragen voor de middengroepen, die zwaar hebben geleden in crisis. En dat zij ook moeten merken dat het beter gaat met Nederland.''

CDA-fractie in de Tweede Kamer in reactie op de Miljoenennota: ,,Dit is een bijzondere Prinsjesdag omdat we in afwachting zijn van een nieuw kabinet. Dat betekent dat de werkelijke begroting voor de jaren hierna pas na de formatie bekend zal zijn. De vooruitzichten zijn beter dan een aantal jaar geleden, maar er zijn nog steeds grote vraagstukken die beantwoord moeten worden. Denk aan de onzekerheid op de arbeidsmarkt, de zorgen rondom migratie en integratie en het bieden van zorg aan mensen die dat nodig hebben.''