Vergeten bloedbad:Hoe Nederlandse VOC’ers duizenden Chinezen vermoorden

Temidden van alle verontwaardiging over Rohingya's en Koerden is het goed te weten hoe Nederland - in de korte tijd dat we machtig waren - te keer ging. Op Atjeh natuurlijk, in de slavenhandel en ook - zo vertelt het Historisch Nieuwsblad tijdens een massale moordpartij op Chinezen. Op 9 oktober 1740 barstte in Batavia een golf van geweld los tegen de Chinese inwoners van de stad. Zeelieden van de VOC vermoordden binnen enkele dagen tussen de 5000 en 10.000 Chinezen. Ze werden nooit gestraft. Waarom de Chinezen dood moesten? Omdat ze een bedreiging zouden vormen. En werk zouden inpikken van Nederlanders. De Friese edelman Willem van Haren, die vaker kritiek had op het koloniale bewind, beschrijft hoe een klein kind bij zijn been wordt gegrepen en in het vuur wordt geworpen, om vervolgens met zijn hoofdje tegen de muur te worden geslagen, zodat ‘brein en bloed den beul in ’t aangezicht besmetten’. Hoe durven dergelijke lieden zich nog christen te noemen?'

Bron(nen):   Historisch Nieuwsblad