‘Kleinere inkomensverschillen door Rutte III’

De verschillen tussen rijk en arm zullen door het beleid van Rutte III op termijn licht afnemen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau van het regeerakkoord. Volgens het CPB dalen de inkomensverschillen met 0,1 procent, vooral door de lastenverlichting voor de middeninkomens. Zonder de voorgenomen kabinetsmaatregelen zouden ze met 2,7 procent toenemen.

Vooral werkenden profiteren van deze maatregelen. Ze gaan er volgens het planbureau in doorsnee 0,8 procent per jaar op vooruit. Uitkeringsgerechtigden profiteren met 0,6 procent en gepensioneerden met 0,5 procent.

De werkgelegenheid neemt door de ingrepen van het nieuwe kabinet licht toe. Volgens het planbureau komt dat niet door belastingingrepen, maar vooral door de hervorming van de arbeidsmarkt. Zo is er het plan om kleine werkgevers maar één jaar te verplichten het loon van ziek persoon door te laten betalen in plaats van twee jaar.

Overheidsuitgaven

Door de kabinetsvoornemens stijgen de overheidsuitgaven per saldo met 7,9 miljard euro. Meer geld wordt vooral uitgegeven aan sociale zekerheid, defensie en onderwijs. In de zorg wordt per saldo voor enkele honderden miljoenen gesneden.

Aan het eind van de kabinetsperiode staan de overheidsuitgaven 0,5 procent van het bruto binnenlands product in de plus. De staatsschuld bedraagt dan zo'n 45 procent van alles wat er per jaar verdiend wordt in Nederland.