Nederlander is juist niet cynischer of rechtser geworden

Dat Nederland is overgenomen door boze mensen is onjuist, fake-nieuws. Nederlanders zijn de afgelopen kwart eeuw níet ontevredener geworden, we zijn ook níet cynischer geworden over de politiek en in onze opvattingen hebben we géén ruk naar rechts gemaakt. Over immigranten zijn we zelfs positiever gaan denken. Dat blijkt uit het grootste periodieke onderzoek naar het welbevinden van 'de' Nederlander, 'De sociale staat van Nederland', van het Sociaal en Cultureel Planbureau. We zijn anders gaan denken over immigranten. In 1994 vond nog 49 procent dat er te veel mensen met een andere nationaliteit in Nederland wonen, in 2017 blijkt dat percentage te zijn gedaald naar 31. Ook de steun voor het opvangen van vluchtelingen is gegroeid.

Bron(nen):   Trouw