Zo kies je een sterk wachtwoord

Gebruik deze wachtwoorden in ieder geval niet: 1. Een wachtwoord dat je al eerder gebruikt hebt 2. Je eigen naam 3. Naam van familieleden 4. Dezelfde naam als je loginnaam 5. Bekende patronen op het toetsenbord Meer over de geheimen van een sterk wachtwoord in deze infografiek:    

Bron(nen):   Daily Infographic