Stop met de term laagopgeleid: “De macht moet terug naar het ambacht”

We moeten stoppen met het onderscheid tussen laag- en hoogopgeleid. Beter zou het zijn om te spreken van praktisch versus theoretisch geschoold. Dat vindt columniste Marianne Zwagerman. Ze krijgt online veel bijval. Tegen RTL Nieuws zegt ze dat de economie draait om mensen die daadwerkelijk iets kunnen. "En niet alleen om mensen die regeltjes bedenken om het die mensen lastig te maken. De macht moet terug naar het ambacht." Onderwijsdeskundige Lauk Woltring is het met haar eens. "Sommige kinderen zijn goed met hun handen, anderen kunnen goed voetballen en weer anderen zijn goed met hun hoofd. In onze samenleving hebben we overwaardering voor mensen die cognitief hoog reiken." En dat is niet helemaal terecht, zegt Woltring. "We hebben onvoldoende waardering en een groot tekort aan goede vakmensen. Terwijl veel managers alleen maar hun eigen banen in stand houden." In het 'overgereguleerde rubberentegelparadijs waarin we wonen' wordt nogal eens gedacht dat de kennis zit bij de mensen op kantoor, terwijl juist het tegendeel waar is, meent Zwagerman. "De echte kennis zit bij de meerderheid: de mensen die uitvoeren."

Bron(nen):   RTL Nieuws