Twee islamitsiche terroristen hebben mobieltje in hun cel

Bij twee gevangenen die vanwege pogingen tot terreur gevangen zitten in Frankrijk is in de cel een mobiele telefoon gevonden. Aymen B. (30) werd in 2017 opgepakt toen hij met een busje vol gasflessen door Parijs reed. Hij zit in een gevangenis in Fresne. Toen in zijn cel, in zijn matras, een mobiele telefoon werd gevonden is extra gezocht bij andere terreurverdachten. Dat leverde nog een vangst op. Niet uitgesloten is dar er elders in Frankrijk nog meer terroristen vanuit de gevangenis contact hebben met de buitenwereld en mogelijk ook met elkaar.
De politie heeft geen sporen gevonden dat de telefoons al gebruikt waren voor terroristische zaken. Maar het toezicht is verder verscherpt.

Bron(nen):   Europe1