‘Frankenstorm’ in de maak: VS zet zich schrap voor monsterstorm

Orkaan Sandy is onderweg een superstorm te worden die zijn weerga niet kent, volgens de weerdeskundigen die voorspellen dat Sandy in een verwoestende hybride storm – een Frankenstorm - kan veranderen doordat verschillende elementen op de juiste plek op de juiste tijd samenkomen. Dit is de optelsom die Sandy tot een monster kan maken: Orkaan Sandy: Ze is op zich al enorm (groot genoeg om zich over éénderde van de VS te kunnen uitspreiden) en kan nog in orkaankracht zijn toegenomen tegen de tijd dat ze het dichtbevolkte kustgebied van Washington tot Boston bereikt. Canadees koudefront: In het ergste geval komen het koudefront dat vanuit de Grote Meren en de koude lucht uit Canada in aanvaring met Sandy, intensiveren daarmee de storm en brengen pakken sneeuw. Blokkade opbouw: Een hogedrukgebied bij Groenland kan de storm verhinderen over zee weg te trekken. Zodoende kan Sandy dagenlang aan land blijven en van richting veranderen. Getijstroom: Maandag is het volle maan en is het getij op het hoogst, waardoor de kans op recordhoogten van het waterpeil, en het overstromen van kustgebieden toeneemt. Verwacht wordt dat Sandy, al dan niet in monstergedaante, zondagavond New York aandoet. (klik op de graphic om te vergroten)

Bron(nen):   NY Daily News  The Daily