Terrorisme-hoogleraar: “De jihad-scene is nog intact en groter dan ooit”

Er moet aandacht en waakzaamheid blijven voor terrorisme in Nederland vindt hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker van de Universiteit van Leiden. "Nu is er nog aandacht voor de terugkeerders, maar dat gaat straks afnemen," aldus Bakker in een uitgebreid interview in het AD. "Dan schalen we af, de NCTV stelt het dreigingsbeeld naar beneden bij en we gaan weer achterover leunen," vervolgt de hoogleraar die al vijftien jaar onderzoek doet naar terrorisme en de levensloop van een tiental Nederlandse Syriëgangers bestudeerde. "Maar de jihadscene is nog intact en groter dan ooit, daar maak ik me best wel zorgen over. We deden een paar jaar geleden wat lachend over de jihadscene in Nederland, over de demonstraties van Sharia4Holland en BehindBars: ach, kijk ze daar staan met zijn achten…."

"Maar opeens waren het er een stuk meer en als je nu terugkijkt dan zie je dat bijna alle Nederlandse Syriëgangers wel op een of andere manier een link hadden met die lui. De scene krijgt er nu ook helden bij: de mensen die terugkeren uit Syrië of uit de gevangenis. Ze worden weer met open armen ontvangen door hun broeders. Zien we dat nú als een probleem of gaan we dat pas weer als een probleem zien als er over een tijdje iemand toch een aanslag pleegt? Of als er een nieuw strijdgebied is, waar opeens weer honderden Nederlanders heen gaan?”

Langere straffen Bakker vindt de straffen voor terreurverdachten veel te laag. "We doen in Nederland heel stoer. We sturen alle terreurverdachten naar de gevangenis in Vught, doen hard de deur dicht: zo, ga jij maar op de speciale, extra strenge Terreurafdeling zitten. Maar onze strafmaat is gewoon laag vergeleken met andere landen. In de korte tijd dat ze vast zitten verharden ze eerder, ze zitten er te kort om echt over hun toekomst na te denken, te kort om ze echt los te halen uit hun milieu."

Wel is de hoogleraar van mening dat Nederland jihadbruiden en hun kinderen terug moet halen. "Als we ze nu niet terughalen, wordt het veiligheidsprobleem op termijn alleen maar groter. Want ooit komen ze terug, ze zullen niet eeuwig in die kampen blijven. En dan kan het maar beter een gecontroleerde terugkeer zijn, zodat we die mensen hier kunnen berechten. Er zijn echt geen goede argumenten om ze niet hier heen te halen, het is alleen maar politiek.”

Bron(nen):   AD