Criminaliteit Marokkaanse jongens daalt spectaculair

Tien jaar geleden kwamen Marokkaanse kinderen tussen de 12 en 18 - de zogenaamde Marokkaanse rotjochies - 4 keer meer met justitie in aanraking dan kinderen van Nederlandse ouders. Ook kinderen uit andere groepen nieuwkomers hadden vaker te maken met justitie. Die cijfers zijn grondig veranderd. Zoals de grafiek laat zien is de criminaliteit van alle  niet-Nederlandse kinderen gedaald, maar die van kinderen met Marokkaanse ouders het sterkst. Het aantal van hen dat in aanraking komt met justitie is meer dan gehalveerd. Het verschil tussen alle groepen allochtone kinderen en van oorsprong Nederlandse kinderen neemt snel af. De voorspelling dan over 1 of 2 generaties het verschil is verdwenen lijkt uit te komen. De cijfers zijn afkomstig van het CBS

Bron(nen):   CBS