GroenLinks: ‘Geef mbo’er titel’

Als het aan GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil ligt, krijgen afgestudeerde mbo'ers een titel. Dan zijn volgens hem in één oogopslag de vaardigheden en deskundigheid te zien en krijgt de mbo'er erkenning, zo betoogt hij in Trouw.

,,Onze vakstudenten zijn de beste van de wereld en zonder hen draait de samenleving niet. Toch is er geen symbool van erkenning voor hun vakmanschap (...) Een titel is symbolisch, maar symbolen zijn ook belangrijk", aldus Özdil. Hij wil het plan inbrengen in het debat over de onderwijsbegroting na het herfstreces.

Özdil denkt aan titels als 'Skilled' (Sk.), 'Craftsman' (Crf.) en 'Expert' (Exp.), die de afgestudeerde mbo'er achter zijn of haar naam zou kunnen zetten. Dat ze in het Engels zijn, heeft te maken met de internationalisering in het mbo, zegt het Kamerlid.

Het invoeren van titels zou een verdere opwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs betekenen. Eerder dit jaar bepaalde de minister dat mbo-leerlingen zich met ingang van het schooljaar 2020-2021 officieel student mogen noemen. Nu heten ze nog 'deelnemer'.