Te veel inkomen maakt ongelukkig

Als je inkomen stijgt, word je eerst gelukkiger. Maar als het blijft stijgen daalt je geluk weer. Dat is de conclusie van een grootschalig Nationaal Geluksonderzoek onder Belgen.

Iemand met een netto inkomen van 2.500 euro, scoort in dit onderzoek een half punt hoger op de schaal van geluk dan wie 2.000 euro heeft. Wie 3.000 euro heeft, voelt zich nog wat gelukkiger. Een op de vijf moet het met minder dan 1.000 euro per maand doen en zij voelen zich veel ongelukkiger dan al de rest die meer verdient.

Maar vanaf 4.000 à 4.500 euro gaat die vlieger niet meer op. Dan zorgt nog meer inkomen niet voor nog meer geluk. Integendeel. Bij de rijken daalt het geluksgevoel naarmate er meer geld bij komt en dat is zo ongeacht leeftijd, geslacht, regio, opleidingsniveau of fysieke gezondheid. Concreet: wie 6.000 euro heeft, voelt zich ongeveer even gelukkig als iemand die 2.500 euro heeft. En wie 6.000 euro heeft én een hoger diploma én een betere gezondheid dan iemand met 4.000 euro, voelt zich toch ongelukkiger.

“Deze allerrijksten zijn vooral minder tevreden over hun vriendschappen en andere sociale relaties, hun werk, hun woonomstandigheden en over hun inkomen, dat voor de grote massa anderen zo zaligmakend lijkt”, zegt onderzoeker Annemans tegen De Morgen. “Hogere werkstress, het voortdurend verlangen naar nog meer, in combinatie met minder goede vriendschapsbanden maken het groepje met de grootste inkomens toch weer ontevredener. We zien ook dat mensen vaak dure zaken kopen om gebrek aan echt geluk te compenseren, terwijl we weten dat het genot dat we puren uit materiële rijkdom van korte duur is. Het prettige gevoel dat je ervaart wanneer je een nieuwe dure wagen koopt, vervaagt bijvoorbeeld zeer snel.”

Bron(nen):   De Morgen