CDA trotseert leden over rente studielening

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Sybrand Buma heeft niet geprobeerd een stokje te steken voor de verhoging van de rente op de studielening, ook al heeft zijn achterban hem dat opgedragen. Buma denkt dat het toch niet lukt om iets aan de omstreden maatregel uit het regeerakkoord te veranderen en vindt bovendien dat afspraak nu eenmaal afspraak is.

Op het jongste congres van het CDA gaven de leden, onder aanvoering van jongerenafdeling CDJA, de Kamerleden de opdracht om de renteverhoging van tafel te krijgen. De Kamerfractie verzette zich met hand en tand en waarschuwde dat het CDA daarvoor een hoge prijs zou moeten betalen, maar dat was tevergeefs.

Buma beloofde daarop dat hij met het CDJA om de tafel zou gaan om te bespreken hoe hij de wens van het congres kon vervullen. Het CDJA wilde dat de partijleider coalitiepartners VVD, D66 en ChristenUnie zou polsen of zij niet van de maatregel wilden afzien. Maar dat weigert Buma.

De Tweede Kamer buigt zich woensdag over de renteverhoging.