Mag een Vrije School kinderen weigeren van rechtse ouders?

In Duitsland is ophef ontstaan, omdat een Vrije School in Berlijn de kleuter van een rechtse politicus heeft geweigerd. Hoewel het kind al twee jaar op de creche van de Waldorfschule zit, vrezen leraren toch dat de ’nationalistische en racistische’ ideeën van de vader via de kleuter 'doorsijpelen' naar andere leerlingen. De Berliner Zeitung meldt dat de ouders door een soort tribunaal van 20 docenten zijn ondervraagd. De vader zit in het Berlijnse deelstaatparlement voor de rechts-nationalistische AfD. De vraag is natuurlijk of dat mag: een kind weigeren vanwege de ideeën van de ouders. Volgens de eigen richtlijnen van de Duitse Vrije Scholen is het alvast niet toegestaan. Die hebben tien jaar geleden al gezamenlijk afgesproken niemand te weigeren op basis van geloofsovertuiging of politieke kleur. De Berlijnse onderwijssenator Sandra Scheeres (SPD) heeft zich uitgesproken tegen het besluit van de school en adviseert de ouders naar de rechter te gaan. Het is bijzonder dat er discussie over is. Het is toch algemeen aanvaard dat je een kind niet verantwoordelijk houdt voor de daden van zijn ouders.

Bron(nen):   De Telegraaf