Nederlanders vinden hun leven zinvol

Negen op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder zijn tevreden met het leven dat ze leiden en noemen hun leven zinvol. Vrouwen ervaren hun bestaan vaker als zinvol dan mannen, al zijn ze gemiddeld vaker moe, gestrest of bezorgd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Slechts 1 procent van de ondervraagden ervaart de dingen die ze in hun leven doen als totaal niet zinvol.

Uit eerder CBS-onderzoek kwam naar voren dat vooral jonge vrouwen relatief vaak vermoeid zijn door hun werk en zorgtaken, maar nu blijkt dat dit meestal geen negatieve invloed heeft op hun kijk op het leven.

Vooral het hebben van een vaste partner, het doen van vrijwilligerswerk en het onderhouden van sociale contacten maken dat volwassen Nederlanders tevreden zijn. Mensen met kinderen zijn niet vaker tevreden met hun leven dan mensen zonder kinderen. Wel beoordelen ze hun eigen leven gemiddeld vaker als zinvol.